Vydáváme časopis PRO VŠECHNY

2. 11. 2017

Oslovují vás příběhy ostatních? Chcete se seznámit se zajímavými osobnostmi církve a ekumény? Nebojíte se komentovaných eticko-teologických témat? Luštíte křížovky? Zajímají vás aktuální rodinné a společenské otázky? Rádi byste měli pravidelný přísun čerstvých zpráv z celé Církve bratrské?

OBJEDNEJTE SI KŘESŤANSKÝ ČASOPIS BRÁNA NA ROK 2018

Vydává Církev bratrská, vychází 10x ročně. Předplatné 430,- Kč ročně + poštovné.

Pro členy a přátele jednotlivých sborů Církve bratrské: Informace o způsobu hromadné objednávky získáte u distributorů časopisu ve všech sborech Církve bratrské.

Pro členy a přátele z jiných církví, příp. další zájemce, kteří nejsou členy CB: Podrobnosti získáte na mailové adrese: redakce.brana@cb.cz

Objednávky se vyřizují nejpozději do 30. listopadu 2017.

Fotografie