CB Run Open aneb pomozte nám doběhnout

26. 4. 2017

Církev bratrská v Čelákovicích v těchto měsících dokončuje stavbu nové budovy. Naším cílem je vytvořit nejen nový sborový dům pro naše společenství, ale také místo setkávání pro širokou veřejnost. Prostor je koncipován jako víceúčelový tak, aby nabídnul možnost konání bohoslužeb, koncertů, výstav, seminářů, stejně jako setkávání mládeže, aktivit pro děti, biblických skupinek, nebo byl třeba jen místem tichého zastavení pro všechny, kdo o to budou stát. V současné době se stavba domu navrženého Prof. Ing. Arch. Ladislav Lábusem pomalu blíží do svého finále.

Na podporu dostavby nové budovy a jako příležitost pro setkání všech milovníků běhu Vás zveme na CB RUN OPEN aneb „pomozte nám doběhnout“.

Benefiční akce se koná 10. 6. 2017 v 10.00 h v Čelákovicích u lávky.

Program:
Hlavní závod – 10 km – běh pro ty, kteří si troufnou tuto vzdálenost uběhnout
Běh pro radost – 2 km – nezávodní disciplína pro všechny, kdo poběží rádi
Další disciplíny – dětské běhy, crazy runy, apod.
Doprovodný program

Dobrovolné startovné nemusí běžec platit sám, mohou na něj přispět další podporovatelé, např. sbor, staršovstvo, mládež, rodina, přátelé. Startovné bude použito na dokončení stavby.

Kontakty:
Petr Luhan
tel. 731 172 641, cbrun@seznam.cz
www.cb.cz/celakovice, www.facebook.com/celakovicecb

Fotografie