Kurz o křesťanském vyučování

7. 6. 2017

Ve dnech 12. - 13. října 2017 se v Litomyšli uskuteční kurz určený kazatelům, ale také učitelům dospělých, mládeže či dorostu. Bude se věnovat palčivým otázkám křesťanského vyučování: Jakou látku nám zadává Bible? Jaké problémy, výzvy a možnosti před nás staví naše doba? Co máme vyučovat? A jak to máme dělat? Do teorie a praxe biblického vzdělávání nás uvede farář Bernhard Rothen (CH), který u nás již dvakrát přednášel. Kurz bude simultánně překládán z němčiny. Součástí kurzu je workshop zkušeností českých lektorů. Detaily a přihlášky najdete na stránkách ETS.

David Beňa, lic. theol.
Evangelikální teologický seminář Praha

Fotografie