Lípy století

15. 5. 2018

Zveme sbory Církve bratrské k zapojení se do projektu Lípy století, který se bude konat u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky.

Společnost Nový život 2000 – PrimeNet, spolek České studny a další křesťanské organizace připravily mediální kampaň s názvem Staleté kořeny, která má za cíl ukázat duchovní kořeny našeho národa a vyvolat diskuzi nad naší národní identitou. V rámci této kampaně postupně vznikne sto krátkých videí, které ukazují čtyři základní „české“ hodnoty: víru, pravdu, svobodu a důstojnost. To jsou kořeny našeho národního stromu. Tato videa můžete shlédnout na webových stránkách www.staletekoreny.cz nebo na Facebooku či YouTube pod názvem Staleté kořeny.

Vyvrcholení oslav bude vysazování lip století. V Neděli 28. 10. 2018 církev ve sto městech či vesnicích ve spolupráci s vedením měst uspořádá výroční slavnostní shromáždění. Může to být v rámci nedělní bohoslužby, nebo odpolední speciální shromáždění, na které se pozvou významné osobnosti daného města a připraví s nimi slavnost.

Není podmínkou využít všechny složky projektu. Je samozřejmě na každém sboru nebo jednotlivci, co z nabízených možností využije.

Více informací o projektu naleznete na www.stalekoreny.cz a také v níže uvedené příloze.

Fotografie