Výtvarná soutěž pro školy na cyrilometodějské téma

14. 3. 2018

Příběh řeckých bratrů, slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje dodnes udivuje, inspiruje a vzbuzuje emoce i naději. Co říká dnešní školní mládeži? To přinesou výsledky nové výtvarné soutěže Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem, která je vyhlašována na obou stranách česko-slovenské hranice. „Cílem výtvarné soutěže je přiblížit školní mládeži společné kořeny české a slovenské kultury i státnosti, pro které bylo velkomoravské období spojené s příchodem byzantské misie sv. Cyrila a Metoděje živnou půdou. Věřím, že tematika soutěže kreativní mládež zaujme,“ uvedl Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, který soutěži poskytl záštitu.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ a žáky ZUŠ zejména z moravskoslovenského pomezí, centra středověké Velké Moravy. Autoři úspěšných děl se mohou těšit na zajímavé věcné ceny (balíčky regionálních produktů, výtvarných potřeb aj.) a diplomy. Soutěž vyhlašuje mezinárodní sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje při příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a členy sdružení v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Témata:

  1. “Na počátku bylo Slovo” – Konstantin s Metodějem naučili naše předky číst a psát…

  2. Kdo “prahne po takovýchto mužích?” – Cyrilometodějský odkaz (nejenom) pro dnešní svět

Školní kategorie:

I. kategorie – 2. stupeň základních škol (7.-8. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

II. kategorie – střední školy (1.-3. ročník) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

III. kategorie – základní umělecké školy

Umělecké techniky / formát:

malba, kresba, grafika, koláž, keramická mozaika, textil a přírodní materiály, počítačová grafika

formát A5, A4, A3

Aktuální informace na www.cyril-methodius.eu/statnost100/

Harmonogram soutěže:

Zaslání podmínek soutěže na vybrané školy ČR a SR: leden 2018

Vyhlášení soutěže na školách: únor 2018

Termín pro doručení prací: 18. 5. 2018 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Vyhodnocení přihlášených děl porotou soutěže: 23. 5. 2018

Příprava katalogu úspěšných prací a výstavy: červen-srpen 2018

Vyhlášení výsledků a předání ocenění za 1.-3. místo z každé kategorie, event. zvláštních ocenění v rámci vernisáže putovní výstavy: 21. 9. 2018 (Památník Velké Moravy ve Starém Městě)

Putovní výstava vybraných děl: září – prosinec 2018 (Staré Město, Mikulčice, Nitra a dále dle zájmu)

Více informací: Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, tel. +420 733 161 674

Nad soutěží převzala záštitu také Ekumenická rada církví v ČR.

Fotografie