Výzva k modlitbám za domov

9. 10. 2018

Milé sestry, milí bratři,
stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října ekumenický program Modlitba za domov, který je přenášený Českou televizí. V letošním roce je mottem Modlitby za domov Odkud přicházíš a kam jdeš? a biblický citát „Já jsem ta cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6). Zamýšlení nad minulostí, přítomností i budoucností naší vlasti ve světle evangelia se tak dobře hodí k oslavám 100 let existence nezávislého českého (a slovenského) státu.
Protože letos připadá 28. říjen na neděli, rozhodla se Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:
Spojme se společně v neděli 28. října po celé republice v modlitbách za náš domov. Pokud můžete, zařaďte do pořadu nedělní bohoslužby v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,
děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
se nám dal poznat jako cesta, pravda a život.
Prosíme tě společně za náš domov, za naši zemi:
ať kráčíme po cestě evangelia,
společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno
i se všemi lidmi dobré vůle,
ať tvou pravdu, která osvobozuje,
dokážeme účinně zvěstovat lidem kolem nás,
zvláště těm, kteří hledají, bloudí, či ztratili naději,
ať tvůj život roste v nás už nyní
a dá nám dojít do života věčného.
Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na program Modlitby za domov, který se bude odehrávat od 15.00 do 16.30 ve sboru ČCE v Praze na Vinohradech (viz přiložený plakát) a za upozornění ve vašich sborech a farnostech na televizní přímý přenos tohoto programu. Více informací k Modlitbě za domov 2018 naleznete na www.modlitbazadomov.cz.

Doporučujeme vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími sbory a farnostmi ve vaší obci v ekumenickém kontextu. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete a chtěli byste ji doplnit symbolickým aktem ve formě společného vysazení lípy, můžete ji získat po registraci na webových stránkách www.staletekoreny.cz.

S díky a přáním Božího požehnání
ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví

Fotografie

Přílohy