Opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci s účinností od 22. a od 23. listopadu 2021

25. 11. 2021

Přinášíme Vám opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci, která mají účinnost od 22. a od 23. listopadu 2021.

Opatření Ministerstva zdravotnictví včetně komentáře k opatřením naleznete v níže uvedených přílohách.

Fotografie