Opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci s účinností 1. a od 22. listopadu 2021

21. 11. 2021

Přinášíme Vám opatření Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci, která mají účinnost od 1. a od. 22. listopadu 2021.

Opatření Ministerstva zdravotnictví včetně komentáře k opatřením naleznete v níže uvedených přílohách.

Fotografie