Prodloužení některých lhůt zákona lex covid

5. 1. 2021

Zákonem č. 460/2020 z 10. listopadu 2020 došlo k prodloužení některých lhůt zákona č. 191/2020 (lex covid). Zákon č. 460/2020 z 10. listopadu 2020 byl ještě novelizován zákonem č. 601/2020 Sb. z 31. prosince 2020.
Z aktualizovaného znění vyplývá, že usnadněné rozhodování právnických osob, jak je popisuje lex covid, je použitelné do 30. června 2021 bez ohledu na trvání nouzového stavu. Aktualizované znění pro nás důležitých paragrafů Zákona č. 191/2020 Sb. naleznete v níže uvedné příloze.

Fotografie