Konference 100+1

05. 09. 2023

Naděje sborů s dlouhým příběhem.

Povzbuzení, objevování pokladů a zkušeností, požehnání. Těšit se můžete na panelovou diskusi o naději s hosty Danielem Fajfrem, Robertem Hartem, Romanem Touškem a Pavel Plchot, kterou povede Bronislav Matulík.

Konferenci pozdraví předseda Rady David Novák a připraveny budou 4 diskusní skupiny se zajímavými tématy:

  1. Živá tradice (Daniel Fajfr & Bronislav Matulík)

  2. Požehnání rodů aneb 4. a 5. generace Církve bratrské (Roman Toušek & Tomáš Grulich)

  3. Inspirující poučení z krizí (Pavel Plchot & David Novák)

  4. Noví lidé ve starých sborech (Robert Hart a Jiří Unger)

Písničky k chvále Pána a hudbu obstará kapela SouZnění s varhanicí Jiřinou Marešovou. Na závěr se budeme modlit, chválit, děkovat i prosit.

Velmi stojíme o to, abyste přijeli v sobotu 4. listopadu 2023. Přijeďte vy kazatelé a vezměte s sebou starší sboru, stávající i dřívější, a vlastně kohokoliv dalšího, kdo by toužil po povzbuzení, posile, inspiraci, sdílení a obnově.

Přihlášky do 31. října 2023 zde https://portal.cb.cz/stoplusjedna

Cena 250 Kč

Č.Ú. 305980396/0300

VS 4112323

Fotografie

Přílohy