Bohumín

Mateřský sbor: Ostrava

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Masarykova 673, Bohumín, 735 81
fara SCEAV


Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.