Brno - Na Skále

Mateřský sbor: Brno - Betanie

E-mailová adresa: brno.naskale@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/brno.naskale

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Mateřské centrum Sedmikráska, Oblá 51, Brno, 634 00


kancelář (korespondenční adresa):
Kamenná 1, (Stanice N. Lískovec), Brno, 639 00


Ostatní kontakty

online WWW stránky www.na-skale.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.