Kolovraty

Mateřský sbor: Říčany

E-mailová adresa: kolovraty@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kolovraty

Poštovní adresy

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Sál kulturního domu U Boudů - Každou neděli v 9:30 se konají bohoslužby sboru v Kolovratech, Skupinka v Kolovratech každé úterý v 19:30 v doutníkovém salónku klubu U Boudů

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.