Praha - korejský sbor

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze - The Chapel Prague

IČ: 73635073

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: korean.church.praha@cb.cz Mail16

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Vrázova 4, Praha 5, 150 00


Ostatní kontakty

online mail (pokud nemá cb.cz) sh.han2253@gmail.com
Huiyeon Kim

Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.