Vize Rady Církve bratrské pro roky 2021 až 2025

11. 01. 2022

Přinášíme Vám vizi Rady Církve bratrské pro roky 2021 až 2025.

Toužíme být církví, která je otevřená Božímu působení, je konzervativní v učení a etice a otevřená ve formách. Církví, která neustále hledá, jak evangelium, které se nemění, sdělovat skrze měnící se jazyk současné kultury. Abychom toto mohli realizovat, vidíme jako důležité následující oblasti:

Stěžejní místo Božího slova

Věříme, že Písmo svaté je Božím slovem a nejvyšší autoritou naší víry a života.

Proto chceme usilovat o to, aby kázání a vyučování na všech úrovních vycházelo z pečlivé přípravy a vedení Duchem svatým. Zároveň chceme usilovat o to, aby většina členů našich sborů byla pravidelně pod vlivem Božího slova a to pak aplikovali v životech.

Příprava služebníků

Věříme, že Pán Bůh každého člověka obdaroval svými dary, kterými může přispívat k růstu Božího království.

Proto chceme tyto dary kultivovat, usilovat o to, aby v našich sborech byli lidé na službu cílevědomě připravováni, aby zvláště při práci s lidmi nepracovali na základě metody pokus – omyl.

Cílevědomá evangelizace

Věříme, že jedním z hlavních poslání církve je sdílet evangelium s dalšími lidmi.

Proto chceme pokračovat v podpoře zakládání nových sborů, promýšlet a následně realizovat cesty, jak sdílet evangelium za zdmi našich modliteben. Zároveň chceme hledat způsoby, jak misijně působit mimo naší sociální bublinu nebo mimo naší zemi.

Církev pro všechny generace

Věříme, že církev má mít rysy rodiny, v které se její členové mají rádi, podporují se, a kde jsou zastoupeny všechny generace se svými specifickými radostmi a strastmi.

Proto chceme usilovat o to, abychom byly sbory vícegeneračními, kde spolu generace komunikují, zároveň kde se cíleně pracuje se specifičností jednotlivých generací.

Štědrost

Věříme, že jedním ze způsobů, jak se projevuje naše víra, je finanční štědrost.

Proto se chceme této vlastnosti učit, a štědře podporovat růst Božího království jak v rámci našich společenství, tak mimo něj. Zcela konkrétně chceme, aby naše finanční obětavost postupně rostla.

Inspirativní bohoslužby

Věříme, že bohoslužby mají svoje jedinečné místo v křesťanském životě.

Proto chceme nově a kreativně promýšlet, jak skrze bohoslužby oslavit Pána Boha a zároveň jak dělat bohoslužby, abychom na ně mohli zvát naše nevěřící a hledající přátelé.

Diakonie

Věříme, že součástí služby každého sboru má být pomoc lidem, kteří jsou z nejrůznějších důvodů a různými způsoby omezení, znevýhodnění a utlačovaní.

Proto chceme v našich sborech vytvářet prostředí, kde bude těmto lidem prakticky pomáháno, zároveň hledat způsoby, jak propojit naše sbory s centry odborné pomoci.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.