Konference CB 2024 ve zkratce

20. 05. 2024

V pátek 17. a v sobotu 18. 5. 2024 se v Praze v prostorách smíchovského pivovaru Staropramen konala Výroční konference Církve bratrské.

Více než 170 přítomných delegátů s hlasovacím právem ve všech případech jednohlasně nebo drtivou většinou přijalo následující usnesení:

Byla schválena účetní uzávěrka ústředí CB za minulý rok a běžný návrh na finanční podporu ETS. Změnou Řádu CB byla rozšířena pravomoc služeb kaplanů, bylo sjednoceno hlasování o trvání mandátu pro kazatele v důchodovém věku a byla zrušena podmínka, aby jeden člen Komise pro Řád byl současně členem předsednictva Konference.

Zároveň Konference po dlouhé diskuzi naprostou většinou odmítla návrh, který by neumožňoval ženám službu ve staršovstvu.

Na období 2025–2029 byl předsedou Rady CB zvolen současný předseda David Novák a místopředsedy byli zvoleni současní místopředsedové Tadeáš Filipek a Bronislav Matulík.

Konference schválila na funkční období 1. 6. 2024 – 31. 5. 2028 Komisi pro Řád ve složení: Petr Geldner, Petr Grulich, Tomáš Pospíchal, Lukáš Pacek, Luboš Dörfl a David Novák; a revizory hospodaření RCB Jiřího Černíka a Jiřího Šrámka.

Společné páteční večerní bohoslužby v prostorách modlitebny CB v Soukenické ulici se účastnili i hosté z jiných denominací – 1. místopředsedkyně ERC a superintendentka ECM Ivana Procházková a 2. náměstek synodního seniora ČCE Roman Mazur. Konference přivítala i minulého a současného předsedu Rady CB na Slovensku Štefana Evina a Milana Mitanu.

Reportáž z průběhu Konference CB v Praze přineseme v dvojčísle 08–09/2024 časopisu Brána.

Eva Macková

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.