Dokumenty Církve bratrské

Církev bratrská jako duchovní společenství vytváří pro svou činnost závazné a základní dokumenty. Tvorba dokumentů, usnesení Církve bratrské a Sborů je nesena myšlenkou a snahou podřídit vše biblickým principům. Situace, které nejsou popsány v závazných nebo základních dokumentech, posuzuje a v nich rozhoduje podle charakteru záležitosti samostatně buď Staršovstvo, Členské shromáždění, Rada, Konference nebo Společná konference.

Nejvyšším správním dokumentem (v České republice i na Slovensku) je Ústava Církve bratrské (viz příloha níže), jejíž součástí je Vyznání víry Církve bratrské.

Duchovní zásady Církve bratrské (včetně komentovaného Vyznání víry CB, viz příloha níže) jsou základním duchovním dokumentem Církve bratrské. Další církevní dokumenty jsou odvozovány z Ústavy, se kterou nesmějí být v rozporu.

Řád správy Církve bratrské (viz příloha níže), je závazný pouze pro příslušnou Zemskou církev (v České republice).

Jednotlivé Zemské církve si následně rozpracovávají příslušná ustanovení Řádu (jedná se zejména o Dodatky, Bohoslužebnou agendu a Formuláře, které mají doporučující či vysvětlující charakter.

K dokumentům se přiřazují i platná usnesení Společné konference (Jednací řád – viz příloha níže), jako i Trvalá usnesení konferencí (viz příloha níže).

Další navazující dokumetny naleznete zde.