Nový web Církve bratrské

26. 11. 2011

Církev bratrská spouští novou podobu svých webových stránek. Programování zajišťoval Jakub Černý, grafiku a design kazatel Martin Grohman a vše ostatní tajemník Petr Grulich, který zároveň zodpovídá za jejich další průběžnou aktualizaci. Nový web kromě základního představení Církve bratrské a jejich oficiálních dokumentů obsahuje nepřeberné množství materiálů pro práci domácích a sborových skupinek, materiály pro vyučování základů víry, z historie církve apod. Samozřejmostí jsou kontakty na sbory, pracovníky, včetně mapy všech sborů a stanic, zajímavým doplňkem jsou 5x týdně aktualizované fotografie s připojeným biblickým textem a možnost diskuze nad jednotlivými příspěvky prostřednictvím sociálních sítí. Publikované články minulých let nejsou rušeny, odkaz na původní stránky naleznete v menu “Křižovatka”.

Pro přihlášené kazatele je na jednom místě shromážděn kompletní soubor platných usnesení CB, směrnic Rady a dalších materiálů včetně statistiky o početním růstu všech sborů apod. Pokud by jednotliví kazatelé či další pracovníci církve mohli ke zveřejnění nabídnout další zpracované materiály, prosíme o jejich zaslání na mailovou adresu web@cb.cz.

  • Jednotlivé články jsou řazeny podle data zveřejnění, přičemž významné články jsou doplněny s fotografií na vstupní stránce a jsou zobrazovány prioritně (v horní části na zvýrazněném poli) bez ohledu na datum publikování.

  • Texty označené červenou ikonou jsou vlastní (oficiální) informace Církve bratrské.

  • Texty označené černou ikonou jsou neoficiální upozornění, převzaté zprávy a další zajímavosti.

  • Texty označené žlutou ikonou jsou určeny registrovaným uživatelům (tj. kazatelům) po přihlášení.

  • Za průběžnou aktualizaci údajů v odkazu „sbory, kontakty“ zodpovídají jednotliví kazatelé, kteří svá osobní data a data svých sborů editují po uživatelském přihlášení.

  • Máte-li zájem o zveřejnění vlastních informací na tomto webu (zprávy, aktuality, doporučení, pozvánky, kázání, aj.), zašlete svůj tip na adresu web@cb.cz, nebo jinak kontaktujte tajemníka Rady.

  • Společně si můžeme povídat na adrese www.facebook.com/cirkev.bratrska

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.