Modlitba stárnoucího

18. 12. 2012

Pane, cítím, že stárnu, tuším, že budu patřit mezi staré. Ty to víš také. Opatruj mne před vším, co činí staré tak protivnými. Chraň mne před upovídaností. Nedovol mi, abych si myslil, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjadřovat. Dej mi nahlédnout, že občas také nemívám pravdu. Osvoboď mne od marnivé snahy chtít dávat do pořádku věci svých bližních. Zdržuj mne, abych nezatahoval druhé do podrobností svých všedních dnů. Přispoř mi trpělivosti, když si mi druzí stěžují na své bolesti, ale zapečeť mé rty, kdykoli bych se chtěl šířit o svých rostoucích trápeních a nesnázích. A když už o tom přece budu hovořit, pak učiň, aby tím nebyla zastíněna tvá dobrota. Čiň mne ochotným pomáhat, ale ne vměšovat se, pečovat, ale ne mentorovat.

Nakonec ale nenech, abych zůstal osamělý. Potřebuji několik přátel, Pane, dobrých přátel, Ty to také víš. Ale především potřebuji Tebe. Prosím, utvářej mne ve svůj obraz, nech mne zrát a těšit se na věčnost. Amen.

taj

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.