Publikace z vydavatelství "Návrat domů" - seznam

24. 10. 2012

Poznámka autora
Tento seznam je primárně určen pro toho, kdo druhému pastoračně slouží. Měl by pomoci rychle se zorientovat v tématu (proto v řadě případů odkazuje přímo na konkrétní kapitoly). Bez znalosti a seznámení s tématem nedoporučuji automaticky předkládat klientům doporučené pasáže knih ke čtení. Sloužící musí být první, kdo si je přečte (někdy s tématem souvisí okrajově, přesto je dobré se s nimi seznámit).
Pro případné doporučení klientům, aby nahlédly do některé knihy či kapitoly, používejte tento seznam s citlivostí a moudrostí, prosím.
U některých témat je zmíněna celá kniha, někde kniha s odkazem na konkrétní část či kapitolu.
Seznam vznikl na základě vlastních zkušeností, vycházel z mého vlastního porozumění a znalostí knih Návtaru domů, je tedy v jistém ohledu subjektivní (a jistě neúplný).
Ať všem služebníkům a jejich klientům slouží k dobrému.

Pro OMAR sestavil Petr Plaňanský © 2008