HISTORIE: Konference 2013 "Přes překážky ke ... /hvězdám/"

17. 04. 2013

Konference se konala v březnu (v Olomouci) a v dubnu (v Poděbradech).

Téma bylo: Přes překážky ke …/hvězdám/. Konference byla zaměřena na problematiku rozvodů manželství v církvi, jejich prevenci, pomoci manželům v krizi a přístupu k lidem, kteří prožívají hlubokou manželskou krizi, případně se rozvádí, nebo jsou již rozvedení.

Jednotlivé přednášky a jeden seminář jsou přiloženy ke stažení ve formátu mp3.

David Beňa: Rozvod manželství a Bible PhDr. Josef Zeman: Čtyři období manželství PhDr. Jaro Křivohlavý: Čtyři období manželství manželé Grohmanovi: Fáze rozchodu a jak se v nich zachovat, aby byl vztah zachráněn

Vaše dotazy a připomínky posílejte na adresu: josef.horsky@cb.cz , nebo tel. 603 230 602

Děkujeme.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.