Naše reformace - nový webový portál

07. 02. 2013

Českobratrská církev evangelická zahájila provoz nového webového portálu s názvem “Naše reformace”:http://www.nase-reformace.cz/. Sloužit bude jako průvodce šestiletým obdobím, kdy si budou členové této církve připomínat různá historická výročí, která se úzce dotýkají jejího života i širšího křesťanského společenství v Česku.

Šestileté období připomínek různých výročí členové Českobratrské církve evangelické zahajují letos například oslavou čtyř set let od vydání Bible kralické nebo 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Projekt se uzavře v roce 2018, kdy si věřící připomenou sté výročí vzniku Českobratrské církve evangelické.

„Všechna výročí, která si hodláme připomínat jsou tak významná pro českou společnost a její kulturu, že považujeme za dobré jednak připomenou je jako taková, jejich historické souvislosti a zároveň chceme také společnosti připomenou, co z těch událostí a odkazů oněch osobností se nás týká a co nás může obohatit,“ uvedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml a připojil přesvědčení, že povědomí o historii národa a společnosti se snižuje. „Chceme být tím článkem společnosti, který připomene také významné události, které spíše zůstávají stranou,“ uzavřel Joel Ruml.

Zdroj: www.christnet.cz

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.