Pokusy na lidských embryích

29. 10. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Vydala Rada Církve bratrské na svém zasedání 4. března 2005

Rada Církve bratrské se na svém zasedání dne 4. března 2005 jednoznačně postavila za prohlášení formulované ČBK ve věci pokusů na lidských embryích. V rámci etiky úcty k lidskému životu požadujeme zákaz destruktivních experimentů na lidských embryích. Vyzýváme členy PS parlamentu ČR, aby se postavili proti legalizaci toho, co odporuje základním lidským právům.

Prohlášení České biskupské konference V České republice se v poslední době ozývají hlasy požadující legalizaci pokusů na lidských embryích. Tyto pokusy jsou zpravidla spojeny s narušením vývoje nebo destrukcí embryí. Žádná lidská bytost, a tedy ani lidský zárodek se nesmí stát prostředkem pro dosažení prospěchu druhých. Destruktivní výzkum na lidských embryích porušuje základní lidská práva, zejména právo na život a jeho integritu. Experimenty na lidských zárodcích nelze ospravedlnit ani poukazem na existenci uměle vyrobených lidských embryí, pro která není „racionální využití“. Sebelepší úmysly nemohou odůvodnit ničení lidských zárodků, zvláště když deklarovaných výzkumných cílů je možno dosáhnout jinými cestami. Apelujeme na činitele odpovědné za přípravu zákonů i jejich schvalování, aby destruktivní výzkum na lidských zárodcích neumožnili. 26. ledna 2005 Vysvětlení: Pokusy na lidských embryích (ČBK) V nejvyšších institucích výkonné moci České republiky se připravuje zákonná norma, která by měla legalizovat pokusy na lidských zárodcích. Cílem těchto pokusů je především příprava embryonálních kmenových buněk a terapeutické klonování. Ve sdělovacích prostředcích je tento výzkum předkládán jako velmi slibná či zaručená cesta k terapii dosud nevyléčitelných chorob. Zastánci terapeutického klonování se přitom již delší dobu snaží ovlivnit veřejné mínění i postoje politické reprezentace líčením těžkostí nemocných postižených degenerativními, zejména nervovými chorobami, ale zamlčují, že přepokládaného cíle se dá dosáhnout pouze za cenu ukončení života lidských zárodků. Zamlčují také skutečnost, že transplantace kmenových buněk s sebou nese vysoké riziko vzniku jiných onemocnění a že dosud nebyly nikde na světě embryonální kmenové buňky k léčení nemocných úspěšně použity. Jako zdroj kmenových buněk mají sloužit lidská embrya, která jsou potenciálními plnohodnotnými lidskými bytostmi. Odběr „několika buněk“ či „shluku buněk“ ze zárodku však znamená jeho fyzickou likvidaci. S velkou naléhavostí chceme připomenout, že žádná lidská bytost, a tedy ani lidský zárodek nemůže být prostředkem pro dosažení prospěchu druhých. Chceme připomenout i rizika spojená s pěstováním a přenosem embryonálních kmenových buněk, ekonomickou náročnost uvažovaných projektů a také skutečnost, že lidský zárodek není jediným možným zdrojem kmenových buněk. Existují spolehlivé údaje o tom, že lze získávat a využívat kmenové buňky také z dospělých jedinců. Jde o postup eticky zcela nezávadný a v léčebné praxi již používaný i v České republice. Pokusy na lidských embryích, které jsou spojeny s destrukcí embrya, porušují základní lidská práva, zejména právo na život a jeho integritu. Experimenty na lidských zárodcích nelze ospravedlnit ani poukazem na existenci „nadbytečných“, umělým oplozením vzniklých lidských embryí, pro která není jiné „racionální využití“. Sebelepší úmysly nemohou odůvodnit ničení lidských zárodků, zvláště když deklarovaných výzkumných cílů je možno dosáhnout jinými cestami. Apelujeme na činitele odpovědné za přípravu zákonů i jejich schvalování, aby destruktivní výzkum na lidských zárodcích neumožnili a podporovali rozvoj léčebných aktivit, při kterých jsou nezadatelná práva každého lidského jedince důsledně respektována.