Pozvání do sítě křesťanských učitelů

05. 03. 2013

Síť sdružuje křesťany působících na sekulárních i křesťanských školách a křesťanské lektory. Přináší aktuality z dění mezi křesťanskými učiteli, informují o zajímavých projektech a představují jednotlivé křesťanské školy, lektory a jejich programy. Evangelikální aliance ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých iniciovali vznik Sítě křesťanských učitelů v roce 2010 a v únoru 2013 již sdružuje přes 100 křesťanských učitelů a lektorů.

Přes webové stránky www.situcitelu.cz je možné se do sítě registrovat. Registrace existuje dvojí. “Registrace pro učitele”:http://www.situcitelu.cz/?page_id=16 slouží k registraci těch, kteří na základních, středních nebo jiných školách pracují jako kmenový učitelé, s udáním jejich sborového společenství, školy a předmětů, které učí. Druhým typem je “registrace lektorů”:http://www.situcitelu.cz/?page_id=35, která je určena pro ty, kdo na školy přichází jako externisté se svými preventivními programy, přednáškami a podobnými programy. Registrace lektora umožňuje, aby jeho nabídka byla zveřejněna i pro ostatní členy sítě.

Webové stránky zprostředkovávají různé příběhy ze školní praxe, představují křesťanské školy, které v České republice působí, a také zajímavé křesťanské programy, které se pro různé typy škol nabízí. Upozorňují na zajímavé zdroje, které učitelům slouží k rozšíření křesťanského poselství v tomto prostředí.

Síť učitelů si klade za cíl propojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách, aby byl posílen křesťanský vliv v českém školství. Podporuje křesťany v jejich profesní úloze učitele, propojuje je s obdobnými profesními skupinami v zahraničí a umožňuje sdílení know-how a materiálů. Členové sítě jsou informováni prostřednictvím emailů a “Facebook skupiny Křesťané ve školství”:http://www.facebook.com/groups/199450036772136. Získávají materiály jako Sadu Exit316 do škol, jsou informování o dění okolo Etické výchovy a možné angažovanosti křesťanů v tomto novém předmětu na školách. Síť učitelů také do budoucna připravuje vznik nových materiálů, které pomohou sdílet křesťanské hodnoty ve školách.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.