Principy a formy

04. 06. 2013

Výběr z materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru

Doporučení z konference kazatelů s manželkami Velká Lhota, 13. - 15.9.1993

  1. Kazatelská konference na Velké Lhotě si při společných rozhovorech uvědomila potřebnost návaznosti na duchovní dědictví otců. Litujeme, kdykoli jsme opustili zdravé důrazy misijní církve a dali se rozdělit věcmi nepodstatnými. Proto jsme se jako sbor kazatelů a služebníků církve sjednotili v následujících potřebných krocích • chceme být jednotní v biblických principech učení a řádu církve • chceme mít odvahu se lišit v potřebných formách služby, které si vytváří duchovní situace v našich sborech a misijní poslání v dnešní době • budeme předcházet vzájemným konfliktům a vzniklé řešit na biblických principech • poneseme vzájemně svá břemena jako sbor kazatelů, který chce být povzbuzením církvi

  2. Budeme otevřeni práci Ducha svatého • budeme stavět na pečeti Ducha svatého; to znamená, na Duchu svatém, který přebývá ve znovuzrozeném člověku • budeme připravovat cestu pro působení Ducha svatého sestupujícího a naplňujícího a budeme ve sborech zdůrazňovat důležitost adorace (uctívání a chval) • chceme se vyvarovat náhražek a kamufláží ve věcech duchovního života - chceme střežit a podtrhovat upřímnost a ryzost duchovních projevů

  3. Naším cílem zůstává „živá církev“, která pružně reaguje na potřeby dnešního člověka a věří v jejich naplnění skrze lásku a moc Pána Ježíše Krista

kazatelé a pracovníci Církve bratrské Velká Lhota, 15.9.1993