Prohlášení k pastorálce kazatelů o vyučování a malých skupinách

18. 06. 2013

Výběr z materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru

Rada Církve bratrské, 13.4.1999

V kazatelském sboru je patrná shoda ke zlepšení úrovně vyučování v našich sborech. Všechna shromáždění, včetně nedělních dopoledních, by měla být využita k systematickému biblickému vzdělávání. Kazatelé byli požádáni o zaslání materiálů do ústředí církve, které by mohly sloužit pro vyučování v  jednotlivých oblastech vzdělávání. Při rozhovoru o práci v malých skupinách se ukázala širší diference pohledů. Zdá se, že si pod tímto tématem nepředstavujeme vždy stejné věci. Vliv zde hrají také negativní zkušenosti s  domácími skupinami, kdy zvláště v  době totality se jednalo o ilegální práci a kdy se pod vlivem jiných učení některé skupiny vzdálily společenství církve. Naproti tomu se ukázalo, že náš pohled na současný stav církve vyvolává obavy zvláště v oblasti nárůstu formálních členů, kterým stačí pouze nedělní shromáždění a nebo i tam vynechávají. Vidíme také problémy na rovině pastorace, kde zůstává mnoho a nedořešených problémů a mnozí duchovně stagnují. Zdá se, že jsme zvláště ve větších sborech nerozvinuli vhodné formy, které by daly členům i přátelům sboru možnost zakusit novozákonní koinonii. Jestli všem nejsou blízké domácí skupiny a různá sborová generační a skupinová práce, pak v rozhovoru nezazněla zřetelná alternativa k těmto formám služby. Bude zapotřebí jít při některém z dalších setkání kazatelů a pracovníků církve ještě hlouběji pod povrch a prozkoumat biblickou teologii menších společenství, koinonickou povahu vztahů, eklesiologii probuzení a současné relevantní modely sborové práce.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.