Prohlášení k situaci v Českých Budějovicích

20. 07. 2013

Od konce června dochází na sídlišti Máj v Českých Budějovicích k opakovaným protiromským demonstracím. Kromě toho se sešlo na témže sídlišti i pokojné diskusní shromáždění spojené s bohoslužbou. Jako Rada Církve bratrské vyjadřujeme své znepokojení nad jakýmikoli projevy vzájemné nesnášenlivosti a netolerance, na druhou stranu vděčně přijímáme informaci, že dochází ke vzájemnému setkání i k otevřenému rozhovoru. Oceňujeme rozhodnutí postavit celý problém do Božího světla a hledat jeho řešení. Nechceme ani v nejmenším zlehčovat důvody, ze kterých vyrůstá nespokojenost obou stran sporu. Jako představitelé jedné z církví jsme si velmi dobře vědomi hodnoty řádu a ukázněnosti lidského života. Současně vnímáme velký důraz evangelia, které nenutí, ale zve, nabízí partnerství a společenství. Uvědomujeme si, jak je těžké snášet trvalé narušování pořádku, stejně jako akceptovat jakékoli požadavky v prostředí dlouhodobého nepřijetí.

Kristova zástupná oběť nabízená každému jednotlivému člověku jako záchranný kruh vytěsnila z lidského společenství princip kolektivní viny. Jako lidé žijící z Kristovy milosti prosíme všechny, kterých se problémy vzájemného česko-romského soužití osobně dotýkají, aby v sobě našli odvahu i sílu k vzájemnému poznávání, a kde to bude možné, tam i k budování vzájemných osobních přátelských vztahů s jednotlivci a rodinami druhé komunity. V prostředí nejen Církve bratrské jsme si na řadě míst ověřili, že tento způsob, ač není vždycky snadný, přináší své dobré plody.

Jelikož se jedná o dlouhodobý problém, který se opakuje, musí být trvalým zadáním pro odborníky na úrovní vlády ČR. Současně se obracíme na zastupitele měst, na příslušné odbory městských úřadů a městskou policii, aby se nespokojili jen s legislativním řešením problému, ale aby byla v takto ohrožených lokalitách posílena přítomnost těch, kteří budou řešit problematické záležitosti včas a na místě, aby se v maximálně možné míře zabránilo konfrontacím a narůstajícímu násilí.

V Praze, 18. července 2013

Fotografie