Společné stanovisko k zákonu o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví

5. 11. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru
Uveřejňujeme na pokračování.

Společné stanovisko níže podepsaných církví vydané dne 10. ledna 2006 v Praze

Níže podepsané církve se společně obracejí na prezidenta republiky a na Senát Parlamentu ČR se žádostí, aby byl odmítnuto přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví.
Jsme přesvědčeni, že rodina je základní složkou společnosti a je nenahraditelná. Manželství muže a ženy je důležité pro zdravý vývoj dětí, které potřebují zázemí a pocit bezpečí. To jim dává společenství s otcem a matkou.
Dobře fungující rodina je nejlepším předpokladem zdravé společnosti v budoucích generacích. Demografická křivka v České republice prozrazuje nízkou porodnost, ve které jsme se dostali na předposlední místo ve světovém měřítku. O to důležitější potom je, aby rodině byla přiznána v naší společnosti vážnost a úcta.
Obáváme se, že celková atmosféra české společnosti nepřeje stabilitě manželství, soudržnosti rodiny a péči o děti. Nepovažujeme za náležité jakékoliv snahy o vytváření alternativy k heterosexuálnímu manželství, jakožto nutnému předpokladu zdravého vývoje dětí.
V naší demokratické společnosti není nikdo pronásledován a lidé kromě rodiny vytvářejí různá společenství mezilidské pomoci. Není zde žádný důvod k tomu, aby právě typ soužití homosexuálů byl preferován před jinými.
Domníváme se, že přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví povede k dalšímu oslabení významu rodinného života a povede k chaosu v hodnotové orientaci, zejména mladé generace.
Jako křesťané jsme přesvědčeni, že naše společnost potřebuje posílit právní a sociální postavení rodiny, jakožto základní jednotky společnosti, včetně odpovědného rodičovství.

Jménem uvedených církví:
Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference Katolické církve
ThDr. Pavel Černý, Th.D. předseda Rady Církve bratrské
ThMgr. Vladislav Volný, biskup Slezské církve evangelické a.v.
ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve
Rudolf Bubík, biskup Apoštolské církve
PhDr. Dušan Tillinger, superintendent Evangelické církve a.v. v ČR
Mgr. Josef Červeňák, superintendent Evangelické církve metodistické
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva, předseda Úzké rady Jednoty bratrské
Ing. Vladislav Donát, předseda Bratrské jednoty baptistů
Pavel Šimek, předseda Církve adventistů sedmého dne