Společné stanovisko k zákonu o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví

05. 11. 2013

Výběr z historického materiálu Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru Uveřejňujeme na pokračování.

Společné stanovisko níže podepsaných církví vydané dne 10. ledna 2006 v Praze

Níže podepsané církve se společně obracejí na prezidenta republiky a na Senát Parlamentu ČR se žádostí, aby byl odmítnuto přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Jsme přesvědčeni, že rodina je základní složkou společnosti a je nenahraditelná. Manželství muže a ženy je důležité pro zdravý vývoj dětí, které potřebují zázemí a pocit bezpečí. To jim dává společenství s otcem a matkou. Dobře fungující rodina je nejlepším předpokladem zdravé společnosti v budoucích generacích. Demografická křivka v České republice prozrazuje nízkou porodnost, ve které jsme se dostali na předposlední místo ve světovém měřítku. O to důležitější potom je, aby rodině byla přiznána v naší společnosti vážnost a úcta. Obáváme se, že celková atmosféra české společnosti nepřeje stabilitě manželství, soudržnosti rodiny a péči o děti. Nepovažujeme za náležité jakékoliv snahy o vytváření alternativy k heterosexuálnímu manželství, jakožto nutnému předpokladu zdravého vývoje dětí. V naší demokratické společnosti není nikdo pronásledován a lidé kromě rodiny vytvářejí různá společenství mezilidské pomoci. Není zde žádný důvod k tomu, aby právě typ soužití homosexuálů byl preferován před jinými. Domníváme se, že přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví povede k dalšímu oslabení významu rodinného života a povede k chaosu v hodnotové orientaci, zejména mladé generace. Jako křesťané jsme přesvědčeni, že naše společnost potřebuje posílit právní a sociální postavení rodiny, jakožto základní jednotky společnosti, včetně odpovědného rodičovství.

Jménem uvedených církví: Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference Katolické církve ThDr. Pavel Černý, Th.D. předseda Rady Církve bratrské ThMgr. Vladislav Volný, biskup Slezské církve evangelické a.v. ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve Rudolf Bubík, biskup Apoštolské církve PhDr. Dušan Tillinger, superintendent Evangelické církve a.v. v ČR Mgr. Josef Červeňák, superintendent Evangelické církve metodistické ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva, předseda Úzké rady Jednoty bratrské Ing. Vladislav Donát, předseda Bratrské jednoty baptistů Pavel Šimek, předseda Církve adventistů sedmého dne