INform 2014/04

16. 4. 2014

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2014/4 Praha (duben 2014) a informace o návštěvách předsedy

 • Rada CB se věnovala budoucnosti Evangelikálního teologického semináře. Předseda Správní rady ETS Pavel Plchot a ředitel ETS Jan Valeš ml. seznámili členy Rady CB se zpracovaným materiálem „Možnosti rozvoje ETS“. Seminář potřebuje transformaci, protože současná forma studenty neláká, jejich počet se dlouhodobě snižuje. Církev si přitom dobře uvědomuje, že vzdělávání je hodnotou, o kterou stojíme, i když něco stojí (čas, energii, peníze i lidi). Teoreticky ideálním stavem je z pohledu stávajícího vedení ETS kombinace tří prvků: Vyšší odborná škola (VOŠ), Vysoká škola (VŠ) a Vzdělávací institut (VI). Konečné rozhodnutí ovšem musí zohlednit možnosti a potřeby církve.

 • Rada CB jmenovala Dětský odbor ve složení: Roman Neumann (předseda; jmenován již dříve), Radomír Kalenský, Dagmar Kalenská, Klára Heczková, Nicol Valeš, Pavel Fér, Daniel Fér a Marta Skalická. Kazatel Roman Neumann v rozhovoru shrnul dosavadní zkušenosti z práce Dětského odboru v minulých čtyřech letech; zmínil Legoprojekt, regionální kurzy pro pracovníky s dětmi, konference pro pracovníky s dětmi a konference pro rodiče.

 • Rada jmenovala Odbor pro obnovu a zakládání stanic a sborů ve složení: Tomáš Grulich (předseda; jmenován již dříve), Daniel Fajfr, Daniel Hurta, Martin Běle, Mark Potma, Jan Valeš a Stanislav Czudek. Dosavadní zkušenost zakládání sborů CB z minulého období je více méně nepoužitelná, v dalších letech je třeba věnovat se zejména klíčovým pracovníkům. Možnostmi jsou investice do lidí a pořádání praxí (krátkodobé a dlouhodobé stáže); vizí odboru je, aby podobné praxe mohly pokračovat i na více místech, rozvíjen bude i program M4. Otázkou zůstává, jak dále pracovat se stanicemi a misijními sbory.

 • Na konferenci CB v Trutnově bude kázat na téma křesťanské rodiny Radomír Kalenský, Večeří Páně poslouží předseda Rady CB Daniel Fajfr spolu s dalšími kazateli i nekazateli. Jako zástupce ekumény pozve Daniel Fajfr faráře ČCE Daniela Ženatého. Bronislav Matulík připraví text (pozdrav) pro slovenskou konferenci zasedající ve stejném termínu.

 • Rada přijala vizitační zprávy ze sborů Praha 4-Šeberov, Horní Suchá a Brno-Betánie. V souvislosti s přijetím vizitační zprávy ze Šeberova Rada vyjádřila poděkování Marku Fajfrovi za práci vedoucí k založení tohoto sboru a jeho následný rozvoj.

 • Rada schválila Zprávu tajemníka pro konferenci v Trutnově i Výroční zprávu Církve bratrské za rok 2013. Výroční zpráva bude zaslána Ministerstvu kultury a zveřejněna na webových stránkách Církve bratrské.

 • Rada se věnovala životu stanice v Karviné (stanice sboru v Českém Těšíně) a sboru v Chrudimi. Vzala na vědomí, že staršovstvo chrudimského sboru souhlasí s možností spolupráce s vikářem Petrem Šedým, kterého Rada pověřila službou v Chrudimi od 1. září 2014 do 30. června 2015. Bratr bude v Chrudimi sloužit polovinou svého úvazku, přičemž druhá polovina úvazku bude i nadále vykonávána ve Sboru Praha 4-Jižní Město, kde vikář Petr Šedý zůstává členem. Administrátor sboru v Chrudimi bude jmenován později.

 • Rada vyjadřuje souhlas se změnou stanice v Dobrušce (mateřský sbor v Bystrém) na samostatnou stanici od 1. 5. 2014. Vedením samostatné stanice je pověřen misijní pracovník Štěpán Vašíček.

 • Rada vyjadřuje souhlas se změnou vedoucího na samostatné stanici Zbraslav (mateřský sbor Praha 2-Vinohrady). Vedením samostatné stanice je od 1. 5. 2014 pověřen pastorační asistent Benjamin Kaleta.

 • Rada pověřila předsedu Odboru pro dorost Dana Jokla přípravou a uskutečněním sjezdu dorostů CB ve dnech 24. až 27. října 2014.

 • Rada pověřila kazatele Bedřicha Smolu administrací sboru Velká Lhota s platností od 1. května 2014.

 • Rada vyslovila souhlas s uskutečněním následujících služebních cest kazatelů: Pavel Plchot – European Leadership Forum (24. až 29. května 2014) Rostislav Staněk – Jižní Súdán (7. července až 1. srpna 2014) Daniel Fajfr – výkonný výbor IFFECu, Sao Paulo (11. až 21. dubna 2014) Daniel Fajfr, Zdeněk Valenta – 40. výročí Lausanského závazku, Švýcarsko, 6. až 9. května 2014. Rada kromě toho vzala na vědomí uskutečnění služební cesty Roberta Harta do Izraele v termínu 3. až 14. dubna 2014.

 • Rada bere na vědomí informace o hlasováních o setrvání kazatelů v Ostravě-Porubě (kazatel Petr Polách) a v Praze 4-Šeberově (kazatel Robert Hart). V obou případech hlasovalo pro setrvání kazatele 95 % přítomných a celé staršovstvo.

 • Volbu kazatele Romana Touška v Havířově provede 18. května 2014 Tadeáš Firla.

 • Rada schválila studijní volna kazatelů: Romana Touška (1-2 měsíce na jaře 2015; Švédsko), Pavla Paluchníka (28. 4. – 23. 5. 2014), Patrika Horvátha (3 měsíce, červenec až září 2014, v červenci a srpnu v USA), Romana Neumanna (3 měsíce v říjnu až prosinci 2014 ve Velké Británii) a Milana Leta (jeden a půl měsíce od 1. května do 19. června 2014).

 • Rada vzala na vědomí zprávy ze seniorátů Praha, Východní Čechy-sever, Střední Čechy a Vysočina a ze seniorátu Hanácko-Valašského.

 • Rada pověřila kazatele Daniela Smetanu, Karla Hůlku a Milana Leta kaplanskou službou v nemocnici.

 • Rada pověřila svého tajemníka zastupováním Církve bratrské na listopadovém zasedání synodu leuenberských církví v Praze. Další delegát bude jmenován později.

 • V období leden až březen 2014, navštívil předseda Rady CB následující místa (pokud není upřesněno v závorce, jedná se o návštěvy sborů CB): Ústí n/L, Plzeň, Trutnov, Praha 13, Pardubice (Houba), Chrudim, Litomyšl, Český Krumlov (seniorát), Mezinárodní sbor Praha, Vranov u Brna (mládež), Vsetín, Velká Lhota, Brno (Evangelikální společenství), Praha (seniorát), Brno-Betanie, Vsetín-Maják, Havlíčkův Brod, Plzeň (pohřeb br. kazatele J. V. Medka), Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant n/O.

Petr Raus, místopředseda Rady

Fotografie