Vzpomínky jsou závazkem

19. 09. 2014

Ve dnech 20 - 21. 9. 2014 si ve Sboru Církve bratrské v České Skalici připomeneme 130 let své existence a zároveň 120 let od vybudování modlitebny, která slouží podnes (zřejmě jako nejstarší sloužící modlitebna CB). Máme důvod poděkovat Pánu Bohu za milost, kterou nás už tolik let provází, a tak kdo se chcete s námi radovat, přijďte.

Sbor má své kořeny ve východočeském probuzení spojeném s evangelickou farností ve Stroužném, a jménem Jana Balcara. Faktickým zakladatelem sboru je reformovaný farář Václav Vališ, který spolu s br. Františkem Horákem, začali sloužit skupinám křesťanů, kteří odešli z Balcarova sboru v Bystrém. Sbor v České Skalici je zároveň čtvrtým sborem, který se připojil v roce 1888 k nově vzniklé pražské svobodné církvi (dnešní CB).

Modlitebna byla vystavěna během necelého tří čtvrtě roku, od podzimu 1893 do jara 1894 a slavnostně otevřena 29. června 1894. Dodnes zachovaný účetní deník říká, že účet za modlitebnu dosáhl: 7453,78 rakouských zlatek (pro představu, roční plat zedníka byl cca 350 zlatek). Vzhledem k tomu, že v dané době nebylo lehké postavit modlitebnu, stavěl se vlastně rodinný dům, br. Hampla, místního podnikatele. Vypráví se, že při kolaudaci bylo s údivem konstatováno toto: „Zdá se, že zedníci Vám zapomněli postavit příčky“.

Pozvánka v příloze

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.