INform 2015/02

1. 3. 2015

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2015/02 Praha (únor 2015)

 • Jednání Rady CB navštívil PhDr. Jindřich Kabát, kterého Rada požádala o psychologický pohled na normalitu psychiky duchovního. Bratr pověděl, že na práci v církvi jsou kladena mnohonásobně vyšší kritéria, než je obvyklé; i míra normálnosti je pak v církvi vnímána jinak. Klíčovou hodnotou pro posuzování druhých je schopnost posoudit sebe; pohled pracovníka na sebe samého ale bývá v církvi zpravidla chybný. Psycholog tu nabízí odborný pohled, který ovšem musí být doplněn i pohledem církve; platí priorita vyšších, tj. duchovních kritérií. Celkem asi 48 % lidí trpí nějakým problémem. Existují zjevné abnormity, kdy to každému dojde, někdy ale až po nějakém čase. Obtížnější je to s posouzením úzkostí a psychopatií. Lehčí úzkosti (neurózy) má cca 20 % lidí. Takoví lidé žijí s vnitřním napětím, které se ale dá kompenzovat. Při hodnocení není podstatná úzkost sama, ale schopnost či neschopnost s ní nějak pracovat. Diskvalifikací pro práci s lidmi je až psychopatie, která se týká cca 15 % lidí. Ta vede k manipulaci, projevuje se neschopností přiznat chybu. Často není vidět a je nesmírně škodlivá. Neurózy a psychopatie se vzájemně vylučují. Psychologické vyšetření nikdy neposkytne komplexní obraz člověka. Kandidáta na ordinovanou službu v církvi můžeme zkoumat z několika hledisek, která mají svá pro a proti. Velkou odpovědnost tu nesou instalující osoby. Vnitřní schopnost seberegulace milujícího člověka je lepším předpokladem služby než jednání zdravého člověka, který je ale vnitřně pasivní. (Jindřich Kabát je katolický křesťan, spolu s manželkou mají k naší církvi velmi blízko. Psycholog, vysokoškolský učitel AMU v Praze, v období od 2. 7. 1992 až 17. 1. 1994 ministr kultury. Autor knih Psychologie ve výzkumech kultury, Psychologie komunismu, Groh a Útěk.)
 • Rada souhlasí, aby byl na každém jejím zasedání projednán bod spolupráce s médii. Chceme médiím poskytovat včasné a relevantní informace o zajímavých a motivujících aktivitách církve, k tomu potřebujeme získávat informace ze sborů a seniorátů.
 • Rada vzala na vědomí uskutečněné volby za kazatele: Pavel Benák byl zvolen za kazatele a správce Sboru v Českých Budějovicích, Karel Fáber za kazatele a správce Sboru v Říčanech. Rostislav Staněk bude volen za správce Sboru v České Třebové, Pavel Mošner v Praze na Černém Mostě, Petr Šedý (v případě schválení kazatelské ordinace konferencí) za druhého kazatele Sboru CB Praha – Jižní Město.
 • Rada schválila žádosti o studijní volno kazatelů Martina Grohmana (13. dubna. až 14. června 2015; dva měsíce), Přemysla Pýtera (předběžně 20. dubna až 10. května; ještě čeká na potvrzení americké strany) a Pavla Paluchníka (od 6. června do 1. srpna 2015; dva měsíce).
 • Rada vedla rozhovor s Matúšem Kušnírem a Jakubem Vrtaňou. Oba bratry doporučuje k ordinaci za kazatele Církve bratrské.
 • Rada vzala na vědomí předložené zprávy o činnosti vikářů Tomáše Cvejna, Romana Kysely, Jiřího Serbuse, Daniela Šrámka a Jiřího Valeše, stejně jako čtvrtletní zprávy tajemníků Davida Beni a Jana Homolky.
 • Rada krátce zhodnotila průběh minulé pastorálky. Zářijová pastorální konference s manželkami proběhne opět v Milovech.
 • Slezská evangelická církev a.v. projevila zájem o společnou pastorální konferenci s kazateli CB. Možnost společné pastorálky projedná a posoudí Odbor pro vzdělávání.
 • Rada vzala na vědomí korespondenci mezi Předsednictvem RCB a vedením Sboru CB v Bystrém o další službě Štěpána Vašíčka. Bratr bude i nadále sloužit v Dobrušce v rozsahu jako doposud, a to do konce června 2016. Poté se rozhodne, zda bude takto pokračovat, nebo nastoupí do vikariátu na jiném sboru, kde současně započne ordinační proces. Další možností by bylo využití připravovaného institutu tzv. ordinovaného vikáře (podle návrhu nového Řádu CB), pokud bude Konferencí přijat. V tomto případě by mohl i nadále působit v rámci bysterského sboru.
 • Rada na doporučení Sboru CB Český Těšín schválila pracovní volno misijního pracovníka Stanislava Czudka v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.
 • Rada ke dni 28. 2. 2015 ukončila administraci Sboru CB ve Vsetíně (kaz. Ladislav Melkus). Novým administrátorem uvedeného sboru jmenovala od 1. 3. 2015 kazatele Tomáše Pospíchala.
 • Rada schválila změnu sídla sboru Frýdlant nad Ostravicí.
 • Rada navrhuje do předsednictva květnové konference bratry: Petra Geldnera, Pavla Mošnera (další dva budou vybráni později) do Komise pro volbu Rady jako předsedu komise Milana Leta, jako členy komise Martina Legáta, Ondřeje Pavlíčka, Bronislava Kaletu a Martina Tabačana. Rada zároveň souhlasí s navrženým programem konference.
 • Rada souhlasně projednala připomínky k návrhu Řádu CB.
 • Zástupcem české Rady CB na slovenské konferenci je určen tajemník RCB, který zároveň pozve předsedu slovenské Rady Štefana Evina na jednání české konference. Společné jednání české a slovenské Rady proběhne na pastorálce v Milovech 21. 9. od 9.30 do 12.30 hodin.
 • Rada projednala a přijala vizitační zprávy z Teplic a z Prahy 5 – Smíchova.
 • Rada vzala na vědomí zápis ze setkání seniorátu Jižní Čechy.
 • Tajemník Rady podal krátkou informaci o dosavadním průběhu hledání nového ředitele Diakonie CB.
 • Rada byla informována o dalších jednáních mezi Dorostovým odborem a Dorostovou unií. Souhlasí se společným návrhem DO a DU, aby se DU stala administrativní složkou DO pro potřeby pojištění, grantů a financí.
 • Příští ročník akce 40 dní s Biblí (2016) bude uspořádán společně s Dětským odborem RCB.
 • Rada pověřila svého tajemníka kontrolou plnění usnesení konference ve věci vyhlášených celocírkevních sbírek.
 • Rada schválila poskytnutí bezúročné finanční půjčky Sboru CB v Hranicích ve výši 400 000 Kč z rezervního fondu se splatností do 30. listopadu 2015.
 • Rada vzala na vědomí informaci předsedy o jednání s hejtmany a o vývoji pomoci syrským uprchlíkům a zprávu místopředsedy ze synodu Společenství evangelických církví v Evropě. Současně pověřila místopředsedu k zastupování Církve bratrské v tomto společenství.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie