Nedělní modlitba

05. 04. 2015

Svatý a všemohoucí Bože, děkujeme ti za zprávu o tom, že kámen u hrobu byl odvalen.

I my máme v cestě různé překážky a kameny. Některé z nich jsou nesmírně těžké. Cítíme se proti nim bezmocní. Ale ty máš moc s nimi pohnout. Vždyť jsi pohnul tím kamenem nejtěžším - tou největší a nejtěžší překážkou života - kamenem hrobu Ježíše Krista. Děkujeme ti za znamení víry, kterými jsou odvalený kámen a prázdný hrob. Děkujeme ti, že tvůj Syn navzdory našim omezeným představám a skeptickým úvahám patří životu jako tehdy i dnes. Děkujeme ti za to, že jeho přítomnost můžeme zakoušet ve společenství církve, ve slovu a svátostech i ve svém životě. Ať tato velikonoční neděle, ale i každá další, kdy se společně setkáváme kolem tvého Slova, je prozářena světlem nezrušitelné naděje, že Kristus byl vzkříšen a je živý na věky!

Amen.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.