Příběh písně "Oslavuj Pána vší slávy a králů všech Krále"

21. 4. 2015

Mnozí si ještě vzpomenou na školní lavice i na to, že jako studenti se museli učit tzv. evoluční teorii. V její souvislosti lze připomenout rozšířený pojem „neandrtálský člověk“. Údajné kosti tohoto starého člověka (nehledě k pravdivosti či nepravdivosti takového nálezu), měly být r. 1856 nalezeny právě v údolí „Neandertal“ u města Düsseldorf.

Málo kdo však ví, že toto údolí se jmenuje podle člověka jménem Joachim Neander. Právě na toto místo se Joachim Neander přestěhoval na jaře 1667, když byl jako školní profesor suspendován a byl mu vydán zákaz publikovat, vyučovat i kázat. Tento již v mládí proslulý člověk, který se ve svých 24 letech stal rektorem vysoké školy v Düsseldorfu, vyučoval nejenom náboženství, ale i státní právo. Ještě předtím prožil velice hluboké obrácení. Často a přesvědčivě kázal v přeplněném shromáždění reformovaných pietistických kruhů, což samozřejmě oficiální církev i veřejnost v té době nerady viděly. Roku 1669 napsal píseň “Oslavuj Pána vší slávy a králů všech Krále”. Inspirací mu byl závěr 57 Žalmu. Tato píseň patří k nepřekonaným pokladům církve a má stále co říct, i když je stará již více jak 300 let. Joachim Neander zemřel ve věku 30. let na svatodušní pondělí r. 1680.

taj

Z webových stránek Youtube vyjímáme několik zpracování:

Worship“:https://www.youtube.com/watch?v=ZVrrqqFu2cg

Acapella“:https://www.youtube.com/watch?v=-MGKu_f1S_Y

Instrumentálně“:https://www.youtube.com/watch?v=wWQ_7SGrvmc

…a dokonce i katolíci :-)“:https://www.youtube.com/watch?v=EvG0TrsJd3c

Fotografie