Příběh písně "Tvá vzácná milost"

11. 5. 2015

Píseň Amazing Grace (česky též „Tvá vzácná milost“) je křesťanská píseň, jejíž slova napsal anglikánský pastor a bývalý kapitán otrokářské lodi John Newton a publikoval ji v roce 1779. Původní název písně byl „Faith’s Review and Expectation“. Newton napsal slova z vlastní zkušenosti. Vyrůstal bez jakéhokoli náboženského přesvědčení, ale jeho životní cesta byla tvořena různými zvraty a náhodami, které často dal do pohybu svou vlastní vzpupnou neposlušností. Byl přinucen vstoupit do Královského námořnictva a nakonec se podílel na obchodu s otroky. V březnu 1748 ho v noci na lodi “Greyhound” zastihla silná bouře a málem loď potopila. Bál se tak moc, až volal k Bohu o milost. Tento okamžik znamenal začátek jeho duchovního obrácení.

V roce 1756, kdy bydlel a pracoval v Liverpoolu, se začal sám učit latinu, řečtinu a teologii. On a jeho žena Polly, kterou si vzal v roce 1750, se ponořili do církevního společenství a Newtonova vášeň byla tak působivá, až mu přátelé navrhli, aby se stal anglikánským pastorem. Byl však odmítnut biskupem z Yorku, kvůli tomu, že nemá vysokoškolské vzdělání, ačkoli pravděpodobnějším důvodem bylo jeho tíhnutí k evangelizaci a jeho styky s “probuzenými” metodisty. Newton pokračoval ve svém zanícení a poté, co byl povzbuzen svým přítelem, napsal o svých zkušenostech z obchodu s otroky a o svém obrácení. Hrabě z Dartmouthu, ohromen jeho příběhem, sponzoroval Newtona k vysvěcení.

V roce 1764 byl jonh Newton vysvěcen na Anglikánského pastora a stal se vikářem v Olney v hrabství Buckinghamshire v Anglii, kde začal psát písně s básníkem Williamem Cowperem. Amazing Grace byla původně napsána pro ilustraci kázání na Nový rok 1773. Není známo, zda existuje nějaká původní hudba, doprovázející tyto verše. V roce 1779 vyšla anonymně sbírka básní Newtona a Cowpera pod titulem Olney Hymns (Hymny z Olney), mezi 280 Newtonovými texty vyšla i báseň Faith’s Review and Expectation později známá jen jako Amazing Grace.

V USA byla Amazing Grace populární během tzv. druhého velkého probuzení na začátku 19. století. V té době byla spojena s více než 20 melodiemi, ale v roce 1835 byla spojena s melodií “New Britain”, ve které se nejčastěji zpívá a hraje dodnes.

taj

Z webových stránek Youtube vyjímáme několik zpracování:

Akapela“:https://www.youtube.com/watch?v=7n145-J8ejg

Sólový zpěv“:https://www.youtube.com/watch?v=GYMLMj-SibU

Joan Baes“:https://www.youtube.com/watch?v=3ZZtai8poo0

Kapela“:https://www.youtube.com/watch?v=ogxLNlgKM8c

Worship“:https://www.youtube.com/watch?v=aCH-NIswB44

… a dokonce i Elvis :-)“:https://www.youtube.com/watch?v=j6qDv5e0FV0

Zdroj: Wikipedia