INform 2016/05

16. 9. 2016

Výběr z programu jednání Rady Církve bratrské 2016/05 Praha (květen, červen a září 2016)

 • Rada schválila pořádání Výroční konference CB v roce 2017 ve Sboru CB Písek-Elim. Mimořádnou konferenci CB svolá Rada na sobotu 3. 12. 2016 (Praha 3 - Žižkov).
 • Odbor pro vzdělávání předložil Radě návrh Nových pravidel vikariátu. Výsledné znění bude schvalováno po přijetí Řádu CB.
 • Rada pověřila Bronislava Matulíka a Petra Grulicha dopracováním Bohoslužebné agendy.
 • Petr Geldner skončil jako senior Středočeského seniorátu z důvodu změny působiště.
 • Rada vyslovila souhlas s návrhem na ustavení samostatného Sboru CB v Sušici a odebrala statut „samostatnosti“ stanici ve Zbraslavi.
 • Rada vzala na vědomí výsledky voleb kazatelů: Tomáš Cvejn (Bystré), Petr Šedý (Kutná Hora) a Jan Talán (Horní Krupá). Všichni byli řádně zvoleni.
 • Rada vzala na vědomí přechody kazatelů na jiné sbory: Petr Geldner (Náchod), Miloš Hejzlar (Benátky), Bronislav Matulík (Praha-Soukenická), David Kašper (Praha-Smíchov, stanice Beroun), Pavel Mošner (Praha – Černý Most), Jakub Ptáček (Praha-Vinohrady), Petr Šedý (Kutná Hora), vikář Ondřej Vavrečka (Prostějov).
 • Rada souhlasně projednala vizitační zprávy ze sborů: Husinec, Kolín, Opava, Poděbrady, Praha 1 – Soukenická, Praha 9 – Černý Most a Zlín.
 • Ukončené pracovní úvazky: Pavel Černý (odchod do důchodu), Jana Matulíková (změna působiště) a Viktor Glier; vše dohodou na žádost zaměstnance.
 • Nové pracovní úvazky: Kazatel Miroslav Haszics (přechod ze Slovenska do Ústí nad Labem), vikář Vojtěch Furák (Praha 6 – Dejvice), misijní pracovník Benjamín Kaleta (Praha 2 – Vinohrady), tajemnice OMAR Jana Matulíková.
 • Prodloužené pracovní úvazky či pokračující DPP: Susanne Kuhnke (misijní pracovnice Praha 4 – Jižní Město), Ernest Welszar (senior Jihočeského seniorátu), Monika Kučerová (asistentka Odboru pro mládež), Ondřej Vavrečka (vikář).
 • Noví vikáři: Vojtěch Furák (Praha-Dejvice) a Richard Hrdý (Vysoké Mýto).
 • Rada vzala na vědomí vyjádření k dalšímu působení Petra Jelínka v Chrudimi. Vyjádření bylo vydáno i za účelem vyjasnění principů, kterými se řídí střídání kazatelů v případě, že odcházející kazatel zůstává i nadále členem sboru, ve kterém sloužil.
 • Rada jmenovala Tomáše Vránu vedoucím samostatné stanice v Bohumilicích a schválila udělení diakonské ordinace bratru Josefu Wiselkovi (Třinec-Lištná).
 • Rada pověřila Karla Hůlku kaplanskou službou v děčínské nemocnici.
 • Rada rozhodla, že Munkh-Erdene (Daniel) Turmunkh, mongolský evangelista působící v České republice a člen CB, může jako host přijet na pastorálku, zároveň se účastnit i setkání vikářů.
 • Rada vedla rozhovor o vikariátu s Tomášem Kolmanem, jehož vikariát opavský sbor CB doporučil. Rada ocenila a podpořila záměr opavského sboru rozvinout službu v Kateřinkách, jednání o přijetí do vikariátu ale doporučila odsunout z důvodu příliš krátké doby Tomášovy služby v CB, a protože k zahájení misijní práce bude vhodnější pozice misijního pracovníka (evangelisty).
 • Rada vzala na vědomí hodnocení vikářů Václava Andrše, Romana Kysely, Jiřího Serbuse, Daniela Šrámka, Davida Uhříka a Ondřeje Vavrečky.
 • Rada pověřila tajemníka vytvořením „centrálního sekretariátu“, který by měl odlehčit předsedovi a místopředsedovi Rady od administrativních povinností a eliminovat chybovost širší vzájemné spolupráce. Součástí projektu je aktualizace archivu Rady dle zákonných podmínek (zákon o archivnictví a spisové službě, zákon na ochranu osobních údajů). Rada v souvislosti s touto změnou rozšíří úvazek Marty Grulichové a ukončí finanční podporu výkonného šéfredaktora Brány.
 • Rada vzala na vědomí, že Josef a Bohunka Horští ukončili svou činnost v OMARu; Josef Horský je ale i nadále ochoten externě spolupracovat. Zároveň končí činnost sdružení Genea (sdružení pro rodinu). Rada následně jmenovala členkou OMARu Janu Matulíkovou.
 • Rada se setkala s Ondřejem Svatošem, který byl pozván jako kandidát na pozici tajemníka Odboru mládeže.
 • Rada schválila doplnění Odboru pro dorost o Davida Kubíčka.
 • Rada CB jmenovala Milana Bubana (AC) členem Rady ETS.
 • Rada ETS navrhla Radě CB ke jmenování ředitelem ETS Ing. Miloše Poborského.
 • Rada vzala na vědomí výroční zprávu Diakonie CB za rok 2015 a čtvrtletní zprávy tajemníků Odboru pro vzdělávání a Odboru pro dorost.
 • Místopředseda informoval o rozhodnutí Jiřího Sedláčka ukončit vydávání časopisu Brána. V roce 2017 je však připraven časopis ještě vydávat pod společností Kodex o.p.s. s podmínkou garance odběru alespoň 1 700 kusů Církví bratrskou. Rada s předloženým návrhem vyslovila souhlas.
 • Rada přijala zprávy ze studijního volna kazatelů: Petra Dvořáčka, Tomáše Holubce, Daniela Kalety, Zbygniewa Lipuse, Bronislava Matulíka, Dalimila Staňka, Martina Tabačana a Pavla Urbana a schválila studijní volno kazatelů: Petra Jareše, Bronislava Matulíka a Pavla Urbana.
 • Sdružení Chvaly dodalo návrh dodatku nájemní smlouvy, který ale nevyjadřoval dostatečné právní záruky. Opakovanou žádost Sdružení Chvaly o jednání Rada akceptuje s tím, že k dalšímu jednání navrhuje ustavit konferenční komisi, která by vedla rozhovor místo Rady CB.
 • Rada vyjádřila souhlas se služebními cestami: na konferenci Laussanského hnutí „Movement Day Global Cities“ v New Yorku (David Novák, Tomáš Grulich, Robert Hart a Pavel Plchot), na modlitební konferenci v Soulu (Daniel Fajfr), do USA (Bedřich Smola) – vše bez finanční spoluúčasti Rady, na zasedání Výkonné rady IFFEC a teologickou konferenci v Tampere (Daniel Fajfr a Viktor Ber; poměrnou část nákladů hradí Rada) a na konferenci Evropského svazu evangelikálních teologů ve Wittenbergu (Pavel Černý a David Beňa s finanční podporou Rady, která jinak bývá poskytována pouze v případě, pokud k vyslání na služební cestu dojde z vlastní iniciativy Rady).
 • Rada vzala na vědomí zprávu z misijní cesty Daniela Hejzlara a Milana Leta do Nepálu. Bratři ověřili a potvrzují, že případná spolupráce Zahraniční misijní Agentury CB a OM Nepál by měla smysl.

Připravil Petr Raus, místopředseda RCB

Fotografie