INform 2017/01

18. 1. 2017

Z jednání RCB v Praze, leden 2017

• Rada svolává květnovou konferenci Církve bratrské na dny 12. a 13. května do Písku. Hlavním tématem bude modlitba.

• Zářijová pastorální konference Církve bratrské se uskuteční tradičně na Milovech v termínu 25. až 27. září 2017.

• Rada se seznámila se změnami, které souvisejí s přijetím Řádu správy CB. Dosavadní „tandem tahounů“ předseda-tajemník nahrazuje tandem předseda–1. místopředseda, který zodpovídá zejména za duchovní vedení církve. Tajemník je podle nového Řádu více oddělen k organizačně-správnímu vedení. Nový Řád nově formuluje i vlastní poslání Rady a pastoraci předsedy, vizitace, mění se zodpovědnost předsedů odborů, celoživotní vzdělávání kazatelů apod.

• Rada schválila nový Základní dokument Církve bratrské, který bude podle požadavku zákona o církvích předán k registraci na Ministerstvu kultury.

• Rada zvolila svým druhým místopředsedou Davida Nováka.

• Rada jmenovala předsedou Odboru pro dorost s platností od 1. ledna 2017 Petra Kučeru.

• Rada projednala a přijala vizitační zprávy z Litomyšle, Prahy 3 – Žižkova, Písku a Vsetína-Majáku.

• Rada projednala žádost Sboru CB z Liberec a ukončila Jilemnici status samostatné stanice.

• Rada v návaznosti na schválení Řádu správy CB prodloužila funkční období seniorů takto: Asszonyi Petr (Východní Čechy sever) do 28. 2. 2018; Dvořáček Petr (Jihomoravský) do 31. 5. 2018; Hart Robert (Pražský) do 31. 10. 2018; Kadlec Oldřich (Jizerský) do 30. 6. 2018; Kaleta Daniel (Západočeský) do 28. 2. 2018; Kučera Petr (Severomoravský) do 30. 9. 2018; Legát Martin (Východní Čechy jih) do 31. 12. 2017; Sliž Josef (Těšínský) do 30. 6. 2018; Šimmer Petr (Severočeský) do 31. 10. 2018; Škrobák Pavel (Hanácko-Valašský) do 31. 12. 2019; Talán Jan (Střední Čechy a Vysočina) do 30. 11. 2019 a Welszar Ernest (Jihočeský) do 30. 6. 2019.

• Rada vzala na vědomí informace z jednání Severočeského seniorátu a Odboru pro dorost.

• Rada vzala na vědomí, že kazatelem a správcem Sboru CB v Sušici byl s platností od 1. 1. 2017 zvolen Jan Spěváček.

• Z důvodu přechodu na Slovensko Rada souhlasí s ukončením pracovního poměru kazatele Daniela Jurči dohodou k 31. ledna 2017.

• Rada pozvala k rozhovoru Daniela Litvana (Sbor CB Havířov). Volání ke službě v církvi i podporu lidí z CB prožíval od roku 2010. Nejprve pracoval ve Slezské diakonii, kde si uvědomil, že chce pracovat s lidmi a sloužit jim. V té době začal pod vedením staršovstva a kazatele občas kázat. Následně pracoval necelý rok v Tanzanii. Má za sebou rok studií na ETS, aktuálně studuje Institut ekumenických studií na ETF v Praze. Má zkušenost i z práce s dětmi v Milíčově domě. Rada Daniela Litvana přijala do vikariátu s platností od 1. února 2017, jeho mentorem určila Romana Touška.

• Rada přesunula letošní třetí vikariátní cvičení na rok 2018.

• Rada vzala s vděčností na vědomí hodnocení vikářů Daniela Šrámka a Romana Kysely za rok 2016, v případě druhého jmenovaného obdržela i žádost o ordinaci. Romana Kyselu pozve k rozhovoru na své únorové jednání.

• Rada jmenovala mentorem celocírkevního pracovníka s mládeží Ondřeje Svatoše Petra Jareše. Jeho úkolem bude otevřít Ondřeji Svatošovi vhled do sborového provozu a osobního života kazatele po dobu, kdy se bude jako přizvaný host účastnit vikariátních cvičení.

• Rada schválila žádost Petra Asszonyi o studijní volno v termínu 1. až 28. února 2017.

• Rada letos nebude rozesílat dopisy se zprávou o plnění úkolů celoživotního vzdělávání kazatelům ani staršovstvům, kazatelé budou o stavu loňského studia informováni na pastorálce.

• K jednání Rady byla přizvána Michaela Veselá, ředitelka Diakonie Církve bratrské. Diakonie má obrovský potenciál ve vedoucích samostatných středisek. Jsou to lidé na svém místě, dokáží pracovat samostatně. Pozice ředitele je více manažerská (ekonomická a organizační).

• Rada schválila podání konferenčního návrhu, který mění vydavatele časopisu Brána. Jeho vydávání je zajištěno pouze do konce roku 2017, konference musí rozhodnout o jeho další budoucnosti.

• Koncem roku 2017 rovněž končí funkční období šéfredaktora časopisu Brána. Personální návrhy na obsazení pozice šéfredaktora mohou příslušné subjekty podávat do 11. dubna.

• Rada s povděkem přijala informace o akci 40 dní s Biblí, kterou doporučuje všem sborům. Texty nedělních kázání jsou sladěny s materiály pro děti, které zdařile připravili členové Dětského odboru Rady Církve bratrské.

• Rada projednala žádost Sboru CB Kladno a vyslovila souhlas s prodejem samostatného domu (ubytování kazatele) v Kladně, ul. Trojanova 514/18 za účelem financování stavby modlitebny v ulici Zápotockého, Kladno.

• Rada schválila žádost předsedy o služební cestu v termínu 20 a 21. března 2017 do Vídně na setkání představitelů evropských církví po modlitební konferenci v Jižní Koreji a přijala závazek uhradit cestovné.

• Na základě žádosti sboru Vsetín-Maják Rada souhlasí s uzavřením pracovního poměru s misijním pracovníkem Stanislavem Mikulíkem od 1. února 2017 do 31. ledna 2018.

• Na základě umístění vikáře do sboru v Havířově Rada souhlasí s uzavřením pracovního poměru s Danielem Litvanem na práci vikáře od 1. února 2017 do 31. prosince 2018.

• Na základě žádosti Sboru CB Praha 5 Rada souhlasí s uzavřením DPP na 25 hodin měsíčně s Janou Valešovou (pastorační asistentka) od 1. února do 31. prosince 2017.

• Rada nařídila všem zaměstnancům Církve bratrské absolvovat dle Vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení zákona č. 373/2011 Sb. periodickou lékařskou prohlídku nejpozději do 31. května 2017.

• Od ledna 2017 zvýšilo Ministerstvo financí sazbu za použití soukromého vozidla na 3,90 Kč za kilometr a snížilo vyhláškové sazby cen benzínu a nafty. Rada ponechává jednotnou paušální sazbu pro použití soukromých vozidel pro služební účely ve výši 5,50 Kč, protože změny kilometrové sazby a vyhláškových cen pohonných hmot se ve výsledku prakticky ruší.

• Rada přesunula termín svého červnového výjezdního zasedání na 12. a 13. června 2017.

Informace doručená po jednání Rady: Předsedou nové Komise pro Řád byl zvolen Pavel Chráska ml.

Připravil Petr Raus, 1. místopředseda RCB

Fotografie