Příběh písně "Adeste fideles"

25. 12. 2016

Adeste fideles je vánoční píseň nejčastěji připisovaná Angličanu Johnu Francisi Wadeovi a datovaná přibližně do roku 1743.

Wade byl katolický laik, učitel hudby a latiny, který v roce 1745 uprchl po jakobitské vzpouře do Francie do katolického semináře univerzity v Douai, která byla po abdikaci krále Jakuba II. v roce 1688 útočištěm anglických katolíků. Tam byla koleda také vydána a má se za to, že i kdyby nebyla jeho dílem, s určitostí vznikla v okruhu jakobitských katolických exulantů ve čtyřicátých letech osmnáctého století.

Nejstarší existující rukopis, který byl zveřejněn ve Večerních kostelních obřadech z roku 1760 obsahuje melodii i text. John Francis Wade koledu vydal v roce 1751 ve své knize Cantus Diversi (různé zpěvy) a objevila se také v díle Samuela Webbela Esej o církevním chrámovém zpěvu z roku 1782.

O Adeste fideles se někdy hovoří jako o „Portugalském hymnu“. To má původ v tom, že se pod tímto názvem často zpívala na portugalská ambasádě v Londýně v době, kdy tam byl varhaníkem Vincent Novello, který navíc chybně přičítal autorství Johnu Reddingovi. V některých případech se za autora celé písně, nebo jen textu, mylně považuje také sv. Bonaventura, který žil ve 13. století.

Český text Ó křesťané všichni napsal Josef Šlechta (1882–1937) a poprvé vyšel v roce 1923 ve Zpěvníku Českobratrské církve evangelické. S drobnými úpravami pak vyšel i v Evangelickém zpěvníku (1979).

Jiný český text, začínající slovy Dnes Jásejte věrní, pro Křesťanský kancionál Církve bratrské napsal Samuel Verner (1897–1976).

Z webových stránek Youtube vyjímáme tři specifická zpracování:

Adeste fideles - sólový zpěv“:https://www.youtube.com/watch?v=ooBmSDHXzN8

Adeste fideles - acapella“:https://www.youtube.com/watch?v=Mj7Pr42rliI

Adeste fideles - s dětským sborem“:https://www.youtube.com/watch?v=2uuX1xPxylQ