Adventní modlitební výzva

29. 11. 2017

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Fp 1,9–11)

Milí přátelé,
chtěl bych Vás pozvat, abychom se jako jednotlivci i sbory Církve bratrské spojili v adventu 2017 ke společným modlitbám. Mnozí, kteří se do tohoto řetězce zařadíme, se neznáme, mnohem důležitější ale je, že známe toho, ke komu se chceme modlit, s kým chceme vést rozhovor a v němž můžeme jako církev prožívat dar jednoty.
Jako Rada, kazatelé, staršovstva si moc dobře uvědomujeme, jak nesmírně křehký organismus je církev a jak málo stačí, aby se z místa, které je pro mnohé domovem, stalo vyhnanství. Jak snadno se stane, že ztratíme hlavní cíl, ke kterému nás náš Pána povolal, a tím je hlásat evangelium. Jak snadno zapomínáme na to, co Pán koná a za co máme být vděční, a místo toho vidíme, co by podle nás konat měl.
O to více se chceme o tomto adventu… modlit. Konkrétněji řečeno: chválit, děkovat, vyznávat i prosit. Oblastí za co, je jistě mnoho. Modleme se konkrétně, zahrňme do svých modliteb i naši denominaci, sbory, konkrétní oblasti služby a lidi, kteří nám leží na srdci. Přimlouvejme se za náš národ a jeho budoucnost.
Můžete jako námět použít i vizi, kterou Rada naší církve sepsala, a použít ji ve svém sboru. Jak tento modlitební řetězec využijete, je nakonec na Vás, protože v modlitbě se kreativitě meze nekladou. Hlavní je, se… modlit.

Za Radu CB
David Novák

Pokud se chcete ke společnému adventnímu modlitebnímu řetězci připojit, pak odkaz najdete zde http://modlitebni.cloud/ heslo je cbmodlitby

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.