Čtení a naslouchání Božímu slovu

01. 11. 2017

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 8

(32) Vedle modlitby je nedílnou součástí našeho posvěcení i naslouchání slovu Pána Ježíše a jeho přikázáním ve společenství církve i v osobním životě (J 14,23; Ef 5,21nn). Posvěcení vyžaduje pilné a pravidelné čtení a naslouchání slovům Písma, doma v soukromí i ve shromážděních (Ko 3,16; 1Te 2,13; 1Pt 2,2; Jk 1,25). Věříme, že Bůh se setkává s člověkem ve svém slově, mluví k lidskému srdci, oslovuje, potěšuje a napomíná.
(33) Vzdělávání slovem je nezbytné, protože Boží slovo je prvořadým prostředkem k pěstování duchovního života a důležitým nástrojem posvěcení. Vláda Pána Ježíše, která se šíří všude tam, kde je zvěstováno a přijímáno jeho slovo, musí zasáhnout všechny oblasti života. Život křesťana se má vyznačovat stálou změnou a k tomu je třeba stále nových podnětů, napomenutí a potěšení, jichž se mu dostává prostřednictvím Božího slova.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.