INform 2017/05

22. 9. 2017

Z jednání RCB v Praze, květen, červen a září 2017

• Do Rady CB byl zvolen člen předsednictva Konference Roman Toušek, Ústava CB v takovém případě vyžaduje personální výměnu v předsednictvu. Rada požádá členy předsednictva Konference o personální návrh.

• Rada zvolila svým 2. místopředsedou Bronislava Matulíka.

• Rada ukončila funkční období stávajících předsedů jednotlivých odborů Rady CB k 31. 8. 2017, současně vyjádřila poděkování jejich za intenzivní čtyřletou spolupráci. Jmenováním ustavila některé odbory na období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2021:

  • OMAR – předseda Bronislav Matulík, členové Tomáš Grohman, Hana Grohmanová, Markéta Holečková, Martin Najbrt, Bohuslava Najbrtová, Lenka Vávrová.

  • Dětský odbor – předseda Pavel Fér, členové Daniel Fér, Klára Heczková, Dagmar Kalenská, Radomír Kalenský, Marta Skalická, Jiří Šustr a Nicole Valeš.

  • Odbor pro dorost – předseda Petr Kučera. Kompletní personální složení odboru navrhne Radě nový předseda odboru (stejně tak i dále).

  • Odbor pro obnovu sborů – předseda Pavel Plchot.

  • Stavební odbor – předseda Tadeáš Filipek.

  • Odbor pro mládež – předseda Roman Toušek.

  • Rada diskutovala možnost ustavit Odbor pro zakládání sborů, rozhodnutí bylo prozatím odloženo.

  • Rada diskutovala možnost ustavit Odbor pro vzdělávání, rozhodnutí bylo zatím odloženo. Do ustavení tohoto odboru či jiné obdobné pracovní skupiny Rada pověřuje předsedu, prvního místopředsedu, Davida Beňu a Dalimila Staňka vedením věroučných rozhovorů s vikáři.

• Rada nabízí uživatelům Facebooku možnost diskuse se členy Rady. K tomuto účelu byla zřízena facebooková stránka https://www.facebook.com/radaCB.

• Rada vzala na vědomí zvolení Petra Jareše správcem sboru na Praze 3 (1. 9. 2018), Milana Leta Milan správcem sboru v Táboře (od léta 2018) a Romana Kysely druhým kazatelem sboru v Mostě (od 1. 9. 2017).

• Rada vzala na vědomí nástupy kazatelů na sbory: Daniel Fajfr (Praha 13, druhý kazatel), Zbigniew Lipus (Vysokého Mýto), Pavel Paluchník (Poděbrady), Přemysl Pýter (Kolín), Jan Valeš (Praha-Smíchov).

• Rada vzala na vědomí výsledky hlasování o setrvání kazatelů Michala Žemličky (Praha 3), Jana Asszonyi (Brno-Kounicova) a Ladislava Melkuse (Hranice); kazatelé byli na sborech potvrzeni.

• Rada ukončila administrace sborů Kolín, Poděbrady a Praha 5. Administrátorem Sboru Praha 3 jmenovala s platností od 1. 9. 2017 Michala Žemličku, Sboru Letovice od 1. 8. 2017 Jiřího Lukla, Sboru Havlíčkův Brod od 1. 10. 2017 Jana Talána.

• Rada ukončila pracovní poměry: kazatel Bronislav Kaleta (31. 8. odchod do důchodu), pastorační asistentka Mária Uhlíková (20. 8. přechod na Slovensko), kazatel Vladimír Horský (30. 9. na vlastní žádost).

• Na základě žádosti sboru Vsetín-Jasenka Rada uzavřela pracovní poměr se Stanislavem Chromčákem, misijním pracovníkem sboru, do 31. 8. 2018.

• Rada vzala na vědomí připravený program zářijové pastorální konference kazatelů CB. Pastorálku připravil Severomoravský seniorát CB. Současně vyslovila souhlas s přípravou lednové pastorálky (29. – 31. 1. v Havlíčkově Brodě) a stanovila téma: Příprava nových služebníků církve.

• Rada přijala do vikariátu: Tomáše Trávníčka, Václava Radoše a Libora Neumana.

• Rada schválila poskytnutí studijního volna Davidu Novákovi, Rostislavu Staňkovi, Petru Poláchovi, Josefu Sližovi, Tomáši Pospíchalovi a Ondřeji Kymlovi dle předložených žádostí.

• Rada přijala závěrečné zprávy ze studijního volna Vladimíra Horského, Romana Cimbulky, Davida Nováka a Davida Kubíčka.

• Rada projednala a přijala vizitační zprávy ze Sborů CB Frýdek-Místek, Brno-Kounicova, Česká Skalice, Kutná Hora a Čelákovice a rozhodla o podzimních vizitacích na sborech Černošice (T. Filipek), Praha 4 – Jižní Město (T. Holubec a P. Škrobák), Trutnov (D. Novák) a Děčín (P. Grulich).

• Rada jmenovala šéfredaktorem časopisu BRÁNA s platností od 1. ledna 2018 Bronislava Matulíka.

• Na jednání Rady byla přizvána Eva Čejchanová z Náchoda. Původně vystudovala technický obor, ve kterém i určitou dobu pracovala, později se dostala k žurnalistice. Kromě ní vystudovala i psychologii. Dvanáct let působila jako šéfredaktorka Hasičských novin, dobře se cítí v oblasti reportáží a příběhů. Sestra se narodila do katolické rodiny na jižní Moravě. V devatenácti letech se osobně rozhodla pro cestu víry a vydala svůj život Kristu. Postupně se začala seznamovat s Biblí. V roce 1991 byla v Praze na evangelizaci, následně se dostala do Jednoty bratrské v Liberci. Po ukončení studia se přestěhovala do východních Čech, kde navštěvovala Jednotu bratrskou v Dobrušce. Po přestěhování do Náchoda navštěvuje (už 17 let) sbor CB v Náchodě. Rada jmenovala Evu Čejchanovou zástupcem šéfredaktora a výkonným redaktorem časopisu BRÁNA s platností od 1. října 2017.

• Rada jmenovala JUDr. Ivu Kernovou do Školské řady ETS. Iva Kernová má s provozem školy bohaté zkušenosti, je v současné době i předsedkyní Školské rady školy Dorkas. CB zná velmi dobře, na ETS učí už mnoho let.

• Rada vzala na vědomí zápis z jednání Řídícího výboru ERC ze dne 12. 4. 2017.

• Rada schválila služební cesty předsedy (bez finanční spoluúčasti RCB, cesty hradí ERC) na Kirchentag v Berlíně a Wittenbergu a  u příležitosti 75. výročí vyhlazení Lidic s audiencí ve Vatikánu.

• Na generální shromáždění GEKE (Federace evangelických církví Evropy) nebude CB letos vysílat žádného zástupce.

• Na všechny sbory GEKE se obrátili zástupci italské části této federace s prosbou o podporu a pomoc vytvářením tlaku na vlády evropských zemí. Cílem této aktivity má být pomoci Itálii s nezvladatelnou migrační vlnou; jejíž tíže dopadá velkou měrou právě na italské církve. Rada CB s odvoláním na starší dohodu českých církví sdružených v ERC, že podobné úkoly nebudou jednotlivé denominace řešit samostatně, ukládá 1. místopředsedovi RCB přenést tuto záležitost na půdu ERC.

• Rada byla upozorněna na problém společnosti Lidl, která na obrázcích ve svých propagačních materiálech digitálně odstranila kříže z řeckých kostelů. Rada konstatuje, že této kauze se už dostalo dostatečné mediální pozornosti. V návaznosti na tento případ ale doporučuje věnovat pozornost problémům čínských křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl.

Připravil Petr Raus, první místopředseda RCB

Fotografie