Ohlédnutí za Výroční konferencí v Písku

13. 05. 2017

Ve dnech 12. - 13. května se v modlitebně Sboru Církve bratrské – Elim v Písku sešli delegáti ze všech Sborů CB v České republice. Vlastní jednání se uskutečnilo již podle zadání nově přijatého Řádu správy CB, který konferenční jednání rozčleňuje na část tematickou a část jednací.

Hlavním mottem otevřené tematické části bylo téma modlitby. Účastníci se na základě zprávy předsedy Rady CB a tří biblických vstupů (PAVLOVA MODLITBA ZA SBOR - EF 3, ELIÁŠOVA MODLITBA ZA OBNOVU - JK 5 a JEŽÍŠOVA MODLITBA ZA NÁS - J 17) zabývali modlitebním životem v Církvi bratrské. Nahrávky budou zveřejněny v přítích dnech na tomto webu.

V jednací části proběhla kromě schvalování běžných konferenčních návrhů i dovolba nové Rady CB pro období 2017-20. Nové vedení CB vstoupí do služby 1. 9. t.r. v tomto složení: David Novák (předseda), Petr Raus (1. místopředseda), Petr Grulich (tajemník) a členové Roman Toušek, Tadeáš Filipek, Tomáš Holubec, Jaroslav Pokorný, Bronislav Matulík a Tomáš Hurta.

Za kazatele evangelia byl slavnostně ordinován dosavadní vikář Roman Kysela (Sbor CB v Mostě).

taj

Fotografie