Svědectví Petra Jaška

05. 03. 2017

V kladenském Domě technicky se dnes konala bohoslužba vděčnosti za návrat Petra Jaška, kterou uspořádal místní Sbor Církve bratrské. Kazatel Daniel Kaleta vyjádřil poděkování všem, kteří se zasloužili o Petrovo propuštění. Zmínil rovněž nepřerušený řetěz půstu a modliteb, který kladenský sbor organizoval více než jeden kalendářní rok. Modlitby pokračují za další dva vězněné pastory, podrobnosti naleznete zde

Během shromáždění, které si nenechaly ujít davy lidí, vyprávěl Petr Jašek další dosud nezveřejněné podrobnosti z doby svého věznění. Audionahrávka s jeho svědectvím je v příloze níže. Přítomné oslovil i Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské.

taj

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.