Bohoslužebná shromáždění

28. 05. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 29

(138) Jádrem sborového života v Církvi bratrské jsou bohoslužebná shromáždění. Církev, která vychází ke službě společnosti, se musí také společně shromažďovat k obnově sil a k čerpání dalšího vedení a moudrosti z Božího slova. V bohoslužebných shromážděních se zvěstuje Boží slovo především kázáním a službou svátostmi. Na toto Boží oslovení církev odpovídá vzýváním a chválením Pána v modlitbách a písních a osobním svědectvím víry. Shromáždění sboru jsou tedy místem společenství s Bohem a církví a příležitostí k čerpání ze společenství církve (1J 1,3). Shromáždění jsou otevřena pro veřejnost a hosté jsou v nich vítáni.

Fotografie