INform 2018/05

4. 6. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Brně, květen 2018

Noví vikáři###

Rada jednala s bratry Alešem Navrátilem (nyní Brno Královopolská), jako vikář směřuje do sboru Brno – Betanie) a s Tomášem Kolmanem (Opava Elim). Bratři vydali svědectví o své víře i o povolání ke službě. Rada oba dva s radostí přijala do vikariátu.

Vizitační zprávy###

Rada přijala vizitační zprávy z Rakovníku (vizitoval Petr Raus), Říčan (vizitovali Roman Toušek a Jan Valeš ml.), České Třebové (vizitoval Tomáš Holubec), Sušice (vizitoval Petr Grulich) a Ostravy-Poruby (vizitoval Jaroslav Pokorný).

Připravované vizitace na II. pololetí 2018###

Ostrava (Jaroslav Pokorný); Benátky nad Jizerou (Petr Raus); Náchod (Tomáš Holubec); Praha-Šeberov (Tadeáš Filipek); Ústí nad Labem (Roman Toušek) Horní Krupá (David Novák); Horní Počernice (Bronislav Matulík); Horní Suchá (Tomáš Hurta).

Volba kazatele v Mladé Boleslavi###

Po odchodu správce sboru Jakuba Škarvana do Nového Města nad Metují Rada provede na žádost staršovstva Mladé Boleslavi volbu Jiřího Serbuse (dočasně jako druhého kazatele) a v červnu pak jmenuje administrátora sboru.

Slovenská konference###

První místopředseda Rady Petr Raus informoval o slovenské konferenci CB, které zvolila novou Radu ve složení: Štefan Evin (předseda), Jan Henžel, Martin Kačur, Juraj Kohut, Milan Mitana, Slavomír Poloha a Rastislav Števko.

Jmenování člena dorostového odboru###

Na žádost předsedy Odboru pro dorost Pera Kučery Rada jmenovala dalším členem Odboru pro dorost Josefa Kosteleckého z Ústí nad Labem.

Volba správce a druhého kazatele v Českém Těšíně###

Dne 15. dubna byl kazatel Jaroslav Pokorný zvolen za správce Sboru CB v Českém Těšíně a Josef Sliž druhým kazatelem téhož sboru.

Rezignace ředitelky Diakonie CB###

Rada vzala na vědomí rezignaci sestry Michaely Veselé, ředitelky Diakonie CB. Rada vyjadřuje sestře vděčnost za její výbornou službu. Správní rada Diakonie nyní řeší obsazení funkce ředitele.

GDPR určení zástupce správce###

Rada CB jmenuje jako zástupce správce pro GDPR ředitele kanceláře Rady CB.

Studijní volno Jakuba Škarvana###

Rada přijala žádost kazatele Jakuba Škarvana o poskytnutí studijního volna v červnu 2018 na jeden měsíc. Bratr se bude zabývat systematickým studiem Markova evangelia.

Setkání rady se staršovstvem z Brna Kounicovy###

V rozhovoru zazněla velká vděčnost za velmi dobrá kázání brněnských kazatelů Jana Asszonyi a Daniele Komrsky. Sbor je však v situaci, kdy správce sboru do dvou let ukončí svou službu, takže nyní brněnské staršovstvo hledá nového kazatele. Dále bylo s povděkem sděleno, že Kounicova má dost lidí, kteří jsou ochotni pracovat s dětmi v besídce i tradičně v dorostu, slabinou je v současné době mládež. I nadále se rozvíjí služba pro seniory a sbor se dlouhodobě věnuje lidem z ulice. Ve sboru se objevila skupina Číňanů, kterým se sbor snaží pomáhat.

Velké téma je modernizace modlitebny. Před nedávnem byly vyhotoveny dvě studie, na kterých se ale sbor ani staršovstvo nesjednotily, byla proto zadána třetí studie.

Kounicova, jako celá Církev bratrská, řeší problematiku biblického vyučování. Staršovstvo připravuje dotazník pro členy sboru, aby se vyjádřili, jak by si přáli oblast biblického vyučování realizovat a v jakém čase.

Velká část diskuze se týkala skutečnosti, že sbor v současnosti nemá mládež. S tím souvisí i otázka budoucnosti sboru. Vzhledem k tomu, že se nedaří zachytit mladé lidi, kteří občas přijdou, řešila Rada se staršovstvem problematiku sborů, jejichž historie sahá sto i více let do minulosti. Diskutovalo se o zbourání „starých model“ (na způsob Mojžíšova hada) a o odvaze k radikálnímu kroku, dále o vyhlížení zázračného probuzení z Ducha svatého, ale také o „přirozeném“ stárnutí, nemocech sboru a smrti. Padl návrh připravit pracovní konferenci pro „staré“ sbory, kde by mohly vzájemně sdílet své zkušenosti a společně se snažit najít řešení, jak přispět k revitalizaci.

Rada ocenila otevřenost a užitečnost diskuze a vyjádřila vděčnost za přijetí i za brněnskou pohostinnost.

Přpravil: Bronislav Matulík

Fotografie