INform 2018/07

5. 10. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, září 2018

Nový kazatel pro Ostravu###

Rada jednala se statutárními zástupci sboru Ostrava Karlem Fojtíkem a Teofilem Jersákem. Bratři informovali o situaci v ostravském sboru, který je t. č. bez kazatele, a o hledání nového správce sboru. Současně informovali o oslovení bratří z vlastních řad, přičemž bratr Lukáš Nyzio po oslovení vstoupil do vikariátu. Následně Rada jednala s kandidátem na správce ostravského sboru kazatelem Tiborem Máhrikem. Rada vyjádřila vděčnost za jeho službu a podpořila jeho záměr i záměr ostravských, aby se stal od nového roku správcem sboru. Rada se sborem připraví volbu.

Vizitační zprávy###

Rada projednala a schválila vizitační zprávy ze sboru v Kyjově (vizitoval Tadeáš Filipek), sboru Třinec-Lištná vč. zprávy za stanici Třinec-Sosna (vizitoval Tomáš Hurta) a ze sboru v Plzni (vizitoval Petr Grulich).

Kazatel Marek Fajfr###

Rada vzala na vědomí informaci kazatele o ukončení členství v politické straně. Bratr byl zvolen za správce sboru v Kutné Hoře, instalaci kazatele provede Bronislav Matulík 14. října 2018.

Vzdělávací institut ETS###

Rada schválila zakládací listinu Vzdělávacího institutu ETS (dále jen VI ETS).
Rada v červnu jmenovala členy Správní rady VI ETS a potvrzuje toto její složení: Milan Buban (AC), Karel Hůlka (CB), Jan Jackanič (BJB), Petr Kolman (CB), Jindřich Koudela (CB), Pavel Paulus (CB), Martin Piętak (SCEAV), Petr Plaňanský (KS) a Petr Raus (CB).
Podle zakládací listiny Rada CB určila funkční období členů správní rady VI ETS takto: na dva roky Karel Hůlka, Jan Jackanič a Jindřich Koudela, na čtyři roky Pavel Paulus, Petr Plaňanský a Petr Raus, na šest let Milan Buban, Petr Kolman a Martin Piętak.
Dále Rada rozhodla o složení Dozorčí rady VI ETS takto: Ondřej Kubů (sbor Tábor), Marek Orawski (sbor Praha 4 – Šeberov) a Josef Robek (sbor Zlín).
Prvním ředitelem VI ETS Rada CB jmenovala Miloše Poborského, dosavadního ředitele ETS-VOŠT.
Rada CB rozhodla, že základní vklad do VI ETS ve výši 100.000 Kč uhradí darem z běžného rozpočtu ústředí CB.
Rada CB vyslovila souhlas s umístěním sídla VI ETS v budově, jejímž je vlastníkem, na adrese: Stoliňská č. 2417/41a, Praha 9.

Žádost Matúše Kušníra o stanovisko RCB###

Rada vzala na vědomí informaci kazatele Matúše Kušníra, že hodlá kandidovat jako nestraník (na kandidátské listině KDU-ČSL) ve volbách do městského zastupitelstva v Opavě. Bratr Radu CB požádal o souhlas (podle § 291 Řádu správy CB). Dále sdělil, že staršovstvo sboru dne 22. června 2018 vyslovilo s jeho kandidaturou ve volbách souhlas a že počítá s tím, že se ani v případě zvolení nestane členem politické strany ani nepřijme žádnou placenou funkci, ale bude pouze neuvolněný zastupitel. Rada souhlasila.

Termíny jednání RCB###

Rada projednala připravované termíny zasedání na školní rok 2018/2019 s tím, že v měsíci listopadu proběhne setkání se seniory a v prosinci pozve na zasedání ředitele ETS a ředitele Diakonie.

Studijní volno###

Rada projednala a schválila studijní volna kazatelů Pavla Škrobáka v termínu od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 a Petra Asszonyi v měsíci listopadu.
Rada dále vzala na vědomí zprávu kazatele Petra Jareše, jehož studijním tématem byla křesťanská služba bezdomovcům.

Dědictví – hlasování všech sborů###

Rada vzala na vědomí informaci tajemníka, že spoludědicové ze závěti po Martě Klemperové (CB obdržela 1/5 majetku) hodlají prodat nemovitost, k čemuž Rada potřebuje souhlas Konference nebo písemný souhlas sborů. Rada rozhodla, že tajemník osloví sbory dopisem s formulářem, aby staršovstva mohla souhlas či nesouhlas písemně oznámit.

Výročí Antonína Chrásky###

Kazatel Daniel Fajfr informoval o připravované události. Jedná se o Sympozium k narození Antonína Chrásky (13. října 2019), překladatele Bible do slovinštiny, s garancí vyrovnaného rozpočtu dané akce. Rada vzala na vědomí.

Staronový senior Jizerského seniorátu###

Rada CB vzala na vědomí, že v Jizerském seniorátu pokračuje ve funkci seniora kazatel Oldřich Kadlec od 1. 7. 2018.

Administrace###

K 30. 6. 2018 byla ukončena administrace sboru Kutná Hora kazatelem Milošem Hejzlarem. K 1. 7. 2018 byl administrátorem sboru Mladá Boleslav jmenován Miloš Hejzlar. K 31. 8. 2018 byla ukončena administrace sboru Černošice tajemníkem Petrem Grulichem, který nastoupil do sboru jako jeho správce.

Vikářský fond###

Rada vzala na vědomí stav sbírky, která byla vyhlášena v červnu 2018. Děkuje sborům za podporu a informuje, že sbírka stále pokračuje.

Komise ERC pro školy###

Rada souhlasila s výměnou zástupce ERC pro školy. Namísto Františka Dudy, který nemá zkušenost se základními církevními školami, jmenovala zástupcem CB do komise ERC Markétu Chmelovou (sbor Pardubice).

Přpravil: Bronislav Matulík

Fotografie