INform 2018/08

1. 11. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, říjen 2018

Konferenční návrhy###

Komisi pro Řád bude předložen návrh na změnu Řádu správy, a to zrušení funkce tajemníka a posílení role seniorů (delegování voleb a hlasování na seniory). Současně s návrhem na zrušení funkce tajemníka bude podán konferenční návrh, aby v případě zrušení této funkce v Řádu se tato funkce zrušila již s novou volbou Rady a dále, aby volební komisi byl uložen úkol připravit předstihové volby do Rady podle nového znění Řádu správy.

Noví vikáři###

Rada vedla rozhovor s bratrem Pavlem Maňáskem ze sboru České Budějovice, vedoucím stanice v Českém Krumlově. Rada přijala bratra do vikariátu od 1. listopadu 2018, a to bez pracovního úvazku.
Další rozhovor o vikariátu vedla Rada s bratrem Ondřejem Paulusem ze sboru Horní Krupá, který misijně slouží v Chotěboři. Rada přijala bratra do vikariátu se zahájením od 1. listopadu 2018. Vikariát bude probíhat při civilním zaměstnání.

Změna vikariátu Lukáše Nyzio###

Rada projednala žádost opavského kazatele Matúše Kušníra, aby byl vikář Lukáš Nyzio přesunut ze sboru Ostrava do Bruntálu. Rada souhlasí se změnou sboru a souhlasí, aby mentorem vikáře se stal Matúš Kušnír.
Na žádost opavského sboru, že stanice Bruntál by potřebovala finanční výpomoc při zaměstnání vikáře, rozhodla Rada o finanční výpomoci sboru Opava ve výši 100.000 Kč z vikářského fondu, která bude poskytnuta po přestěhování vikáře do Bruntálu. Jedná se o jednorázovou částku, která bude půjčkou v případě, že vikář zůstane po ordinaci na tomto sboru (v jiných případech jde o dar církve sboru).

Přerušení vikariátu Davida Uhříka###

Vikář David Uhřík požádal Radu o přerušení vikariátu s tím, že zároveň požádal o ukončení pracovního poměru ke konci listopadu 2018 (sbor Velká Lhota). Rada schválila přerušení vikariátu od 1. prosince 2018.

Žádost Matúše Kušníra o stanovisko RCB###

Rada vzala na vědomí informaci kazatele Matúše Kušníra, že hodlá kandidovat jako nestraník (na kandidátské listině KDU-ČSL) ve volbách do městského zastupitelstva v Opavě. Bratr Radu CB požádal o souhlas (podle § 291 Řádu správy CB). Dále sdělil, že staršovstvo sboru dne 22. června 2018 vyslovilo s jeho kandidaturou ve volbách souhlas a že počítá s tím, že se ani v případě zvolení nestane členem politické strany ani nepřijme žádnou placenou funkci, ale bude pouze neuvolněný zastupitel. Rada souhlasila.

Členství Petra Rause v Radě ETS###

Funkční období v Radě ETS končí Petru Rausovi k 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že po pěti letech už nebude členem Rady CB, požádal Radu o zvážení dalšího postupu. Rada po projednání jmenovala Petra Rause členem Rady ETS na další funkční období.

Zhodnocení pastorálky###

Rada zhodnotila zářijovou pastorálku kladně a vyjádřila poděkování Dětskému odboru za přípravu a program. Do budoucna otevírá Rada možnost, aby organizátor (odbor nebo seniorát) přizval a oslovil některého slovenského kazatele, aby se podílel na programu příští podzimní pastorálky.

Žádost o založení Sboru Církve bratrské Ostrava – Trojka###

Rada projednala žádost sboru Ostrava o založení nového sboru Ostrava –Trojka. Rada se založením nového sboru souhlasí, podá konferenční návrh na založení nového sboru k 1. lednu 2020.

Hlasování o kazatelích###

Rada vzala na vědomí informaci o hlasování ve věci setrvání kazatele Daniele Kalety ve sboru v Kladně. Kazatel zůstává správcem sboru bez pracovního úvazku.
Kazatel Martin Tabačan byl dne 23. 9. 2018 zvolen za správce sboru do Liberce s nástupem od září 2019.

Pobočky Diakonie CB###

Rada schválila stanovy Pobočky Diakonie CB v Třinci a v Kolíně v upravené podobě.
Správce sboru Brno Královopolská požádal o zrušení Pobočky Diakonie CB v Brně na Královopolské, neboť pobočka nevykazuje žádnou činnost.

Waderova nadace###

Předseda stavebního odboru Tadeáš Filipek informoval o zasedání výboru Waderovy nadace s Mário Waderem v Levicích. Rada vzala na vědomí informace ze zápisu ze setkání, který vypracoval Karel Fojtík. Současně Rada souhlasí se splátkou finančních prostředků do Německa v roce 2019 ve výši 80.000 Euro.
Přpravil: Bronislav Matulík

Druhá pastorální konference kazatelů v roce 2018###

Ve dnech 17. až 19. září proběhla obvyklá podzimní pastorální konference kazatelů CB s manželkami. Kazatelé se tentokrát sešli na novém místě, v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Moderně vybavený konferenční sál s klimatizací výrazně pomohl udržet pozornost a dobře vnímat všechno, co bylo řečeno.
Tématem pastorálky, kterou tentokrát připravoval Dětský odbor Rady Církve bratrské, byly „Děti dneška“. Kostru konference tvořily tři hlavní přednášky, z nichž jedna, ta úplně centrální, byla dvoudílná. Přinesl ji Daniel Fér a díval se v ní na současné děti a mládež očima pracovníka Dětské misie. Mluvil o dětech postmoderní doby, přičemž ale pod tento termín shrnul i všechny další, následné formy a tváře doby a jejích paradigmat.
Podrobnou analýzu proměn současné i nedávné doby a s ní svázaných generací nabídl David Novák, předseda Rady CB v přednášce „Generace Y a další“. S poslední přednáškou pak na pastorálku přijela Ludmila Muchová, vedoucí katedry pedagogiky na Katolické teologické fakultě Jihočeské univerzity. Představila metodu umožňující zpřístupnit dětem svět filosofie a teologie. Velmi prakticky tak doplnila a ilustrovala situaci, kterou jsme sledovali v předcházejícím průběhu konference, totiž že se současnými dětmi už nejde pracovat metodami minulých generací.
Přednášky byly doplněny šesti semináři, v nich čtyři proběhly dvakrát s různým publikem. Šlo o semináře tří odborů RCB: Dorostového odboru, Odboru mládeže a OMARu. Ve všech bylo diskutováno, co nového potkává příslušný odbor ve své práci a co je ve službě dětem třeba měnit. Čtvrtý opakovaný seminář vedl Petr Kadlec, youtuber a lektor ACETu. Mluvil o svých zkušenostech z práce s mladou generací, o jejich světě a jeho úskalích. Poslední dva semináře proběhly každý pouze jednou, oba vedl Daniel Fér. Jeden z nich nabídl pokračování diskuse k Danovým přednáškám, druhý se věnoval internetu.
Zazněla i celá řada zpráv ze života církve, z nichž většina se průběžně objeví v INformu. Za zvláštní zmínku snad stojí, že Rada představila ústa bratra předsedy, jak vidí současnou Církev bratrskou. Nešlo o nic jiného, než o převedení některých ustanovení našich dokumentů, jak je přijaly celocírkevní konference CB, do běžné řeči, a domyšlení a dotažení důsledků, které z těchto dokumentů vyplývají. Tento text by měl sloužit jako základ pokračující diskuse nad životem a směřováním CB.
Za sebe chci vyjádřit vděčnost Dětskému odboru za zvolné téma i jeho zpracování, a všem účastníkům konference za krásnou atmosféru celého setkání. Díky Pánu Bohu za jeho požehnání!
Petr Raus

Fotografie