INform 2018/08

1. 11. 2018

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, říjen 2018

Konferenční návrhy

Komisi pro Řád bude předložen návrh na změnu Řádu správy, a to zrušení funkce tajemníka a posílení role seniorů (delegování voleb a hlasování na seniory). Současně s návrhem na zrušení funkce tajemníka bude podán konferenční návrh, aby v případě zrušení této funkce v Řádu se tato funkce zrušila již s novou volbou Rady a dále, aby volební komisi byl uložen úkol připravit předstihové volby do Rady podle nového znění Řádu správy.

Noví vikáři

Rada vedla rozhovor s bratrem Pavlem Maňáskem ze sboru České Budějovice, vedoucím stanice v Českém Krumlově. Rada přijala bratra do vikariátu od 1. listopadu 2018, a to bez pracovního úvazku.
Další rozhovor o vikariátu vedla Rada s bratrem Ondřejem Paulusem ze sboru Horní Krupá, který misijně slouží v Chotěboři. Rada přijala bratra do vikariátu se zahájením od 1. listopadu 2018. Vikariát bude probíhat při civilním zaměstnání.

Změna vikariátu Lukáše Nyzio

Rada projednala žádost opavského kazatele Matúše Kušníra, aby byl vikář Lukáš Nyzio přesunut ze sboru Ostrava do Bruntálu. Rada souhlasí se změnou sboru a souhlasí, aby mentorem vikáře se stal Matúš Kušnír.
Na žádost opavského sboru, že stanice Bruntál by potřebovala finanční výpomoc při zaměstnání vikáře, rozhodla Rada o finanční výpomoci sboru Opava ve výši 100.000 Kč z vikářského fondu, která bude poskytnuta po přestěhování vikáře do Bruntálu. Jedná se o jednorázovou částku, která bude půjčkou v případě, že vikář zůstane po ordinaci na tomto sboru (v jiných případech jde o dar církve sboru).

Přerušení vikariátu Davida Uhříka

Vikář David Uhřík požádal Radu o přerušení vikariátu s tím, že zároveň požádal o ukončení pracovního poměru ke konci listopadu 2018 (sbor Velká Lhota). Rada schválila přerušení vikariátu od 1. prosince 2018.

Žádost Matúše Kušníra o stanovisko RCB

Rada vzala na vědomí informaci kazatele Matúše Kušníra, že hodlá kandidovat jako nestraník (na kandidátské listině KDU-ČSL) ve volbách do městského zastupitelstva v Opavě. Bratr Radu CB požádal o souhlas (podle § 291 Řádu správy CB). Dále sdělil, že staršovstvo sboru dne 22. června 2018 vyslovilo s jeho kandidaturou ve volbách souhlas a že počítá s tím, že se ani v případě zvolení nestane členem politické strany ani nepřijme žádnou placenou funkci, ale bude pouze neuvolněný zastupitel. Rada souhlasila.

Členství Petra Rause v Radě ETS

Funkční období v Radě ETS končí Petru Rausovi k 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že po pěti letech už nebude členem Rady CB, požádal Radu o zvážení dalšího postupu. Rada po projednání jmenovala Petra Rause členem Rady ETS na další funkční období.

Zhodnocení pastorálky

Rada zhodnotila zářijovou pastorálku kladně a vyjádřila poděkování Dětskému odboru za přípravu a program. Do budoucna otevírá Rada možnost, aby organizátor (odbor nebo seniorát) přizval a oslovil některého slovenského kazatele, aby se podílel na programu příští podzimní pastorálky.

Žádost o založení Sboru Církve bratrské Ostrava – Trojka

Rada projednala žádost sboru Ostrava o založení nového sboru Ostrava –Trojka. Rada se založením nového sboru souhlasí, podá konferenční návrh na založení nového sboru k 1. lednu 2020.

Hlasování o kazatelích

Rada vzala na vědomí informaci o hlasování ve věci setrvání kazatele Daniele Kalety ve sboru v Kladně. Kazatel zůstává správcem sboru bez pracovního úvazku.
Kazatel Martin Tabačan byl dne 23. 9. 2018 zvolen za správce sboru do Liberce s nástupem od září 2019.

Pobočky Diakonie CB

Rada schválila stanovy Pobočky Diakonie CB v Třinci a v Kolíně v upravené podobě.
Správce sboru Brno Královopolská požádal o zrušení Pobočky Diakonie CB v Brně na Královopolské, neboť pobočka nevykazuje žádnou činnost.

Waderova nadace

Předseda stavebního odboru Tadeáš Filipek informoval o zasedání výboru Waderovy nadace s Mário Waderem v Levicích. Rada vzala na vědomí informace ze zápisu ze setkání, který vypracoval Karel Fojtík. Současně Rada souhlasí se splátkou finančních prostředků do Německa v roce 2019 ve výši 80.000 Euro.
Přpravil: Bronislav Matulík

Druhá pastorální konference kazatelů v roce 2018

Ve dnech 17. až 19. září proběhla obvyklá podzimní pastorální konference kazatelů CB s manželkami. Kazatelé se tentokrát sešli na novém místě, v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Moderně vybavený konferenční sál s klimatizací výrazně pomohl udržet pozornost a dobře vnímat všechno, co bylo řečeno.
Tématem pastorálky, kterou tentokrát připravoval Dětský odbor Rady Církve bratrské, byly „Děti dneška“. Kostru konference tvořily tři hlavní přednášky, z nichž jedna, ta úplně centrální, byla dvoudílná. Přinesl ji Daniel Fér a díval se v ní na současné děti a mládež očima pracovníka Dětské misie. Mluvil o dětech postmoderní doby, přičemž ale pod tento termín shrnul i všechny další, následné formy a tváře doby a jejích paradigmat.
Podrobnou analýzu proměn současné i nedávné doby a s ní svázaných generací nabídl David Novák, předseda Rady CB v přednášce „Generace Y a další“. S poslední přednáškou pak na pastorálku přijela Ludmila Muchová, vedoucí katedry pedagogiky na Katolické teologické fakultě Jihočeské univerzity. Představila metodu umožňující zpřístupnit dětem svět filosofie a teologie. Velmi prakticky tak doplnila a ilustrovala situaci, kterou jsme sledovali v předcházejícím průběhu konference, totiž že se současnými dětmi už nejde pracovat metodami minulých generací.
Přednášky byly doplněny šesti semináři, v nich čtyři proběhly dvakrát s různým publikem. Šlo o semináře tří odborů RCB: Dorostového odboru, Odboru mládeže a OMARu. Ve všech bylo diskutováno, co nového potkává příslušný odbor ve své práci a co je ve službě dětem třeba měnit. Čtvrtý opakovaný seminář vedl Petr Kadlec, youtuber a lektor ACETu. Mluvil o svých zkušenostech z práce s mladou generací, o jejich světě a jeho úskalích. Poslední dva semináře proběhly každý pouze jednou, oba vedl Daniel Fér. Jeden z nich nabídl pokračování diskuse k Danovým přednáškám, druhý se věnoval internetu.
Zazněla i celá řada zpráv ze života církve, z nichž většina se průběžně objeví v INformu. Za zvláštní zmínku snad stojí, že Rada představila ústa bratra předsedy, jak vidí současnou Církev bratrskou. Nešlo o nic jiného, než o převedení některých ustanovení našich dokumentů, jak je přijaly celocírkevní konference CB, do běžné řeči, a domyšlení a dotažení důsledků, které z těchto dokumentů vyplývají. Tento text by měl sloužit jako základ pokračující diskuse nad životem a směřováním CB.
Za sebe chci vyjádřit vděčnost Dětskému odboru za zvolné téma i jeho zpracování, a všem účastníkům konference za krásnou atmosféru celého setkání. Díky Pánu Bohu za jeho požehnání!
Petr Raus

Fotografie