Naděje pro církev

01. 10. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 36

(168) Výhled církve do budoucnosti je výhledem naděje. Pán Ježíš mluví o církvi jako své nevěstě, kterou si zamiloval, za kterou se obětoval, kterou posvětil a očistil křtem vody a slovem, aby byla bez poskvrny a vrásky, svatá a bezúhonná (Ef 5,25b–27). Budoucnost církve je plně v milostivých rukou Pána církve, který je věrný a ty, které povolal, zachová.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.