Rodina

18. 01. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 15
(65) Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu a dal jim požehnání, aby se plodili a množili (Gn 1,27n). Rodina je proto podle Písma svatého jedním ze základních ustanovení Stvořitele.
(66) Nejužší rodinu tvoří muž, žena a děti. Za rodinu lze označit i neúplnou rodinu, kdy děti vychovává jeden z partnerů po ovdovění či rozvodu, za rodinu lze označit také náhradní rodinu, která pečuje o děti, např. na základě adopce či pěstounství, neboť Hospodin je Bohem sirotků (Dt 10,17n; Ž 68,6). Pojem rodina se ale podle Písma nevztahuje na vztah partnerů stejného pohlaví. Bible takové soužití nikdy nenazývá manželstvím a rodinou a neschvaluje ho. Takový vztah nenaplňuje Boží stvořitelský záměr, kterým je plození a rození dětí. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti i církve, přestože není posledním smyslem a cílem života (1K 7,29nn). Nad manželstvím i rodinou je Bůh, jemu mají všichni sloužit (Ko 3,17–24). Podle Písma je život v manželství i život svobodných bratrů a sester rovnocenným darem Boží milosti (1K 7,7), proto je třeba vychovávat děti v křesťanských rodinách, aby hledaly Boží vůli i schopnost k životu v manželství a rodině, nebo k životu ve stavu svobodném (Mt 19,12). Ani jeden z těchto stavů Církev bratrská nevidí jako cennější nebo vyšší cestu k Pánu Bohu (1Tm 4,3; 1Tm 5,11–14).

Fotografie