Viditelná znamení církve

30. 03. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 23

(91) Kromě základních poznávacích znamení církve, která tvoří společné shromáždění, kde se zvěstuje Boží slovo, řádně vysluhují svátosti a věřící o sebe navzájem pečují,23 shledáváme v novozákonním svědectví další vlastnosti, kterými se vyznačují ti, kteří k církvi patří. Církev je lidem odděleným 24 od bezbožnosti k životu víry s Bohem, je lidem radujícím se (J 17,13), lidem zakořeněným v pravdě (J 15,11 a 17,13.17), lidem poslaným (J 17,18–19), lidem vzájemné jednoty (J 17,20–23) a lidem prokazujícím lásku sobě navzájem i všem lidem (1K 13,13; J 17,26; J 13,34–38).

(23) Pastorace, včetně kázně
(24) Svatým; 1Pt 2,9

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.