Přijímací zkoušky na ETS - náhradní termín

Termín: 26. 8. 2019

Místo konání: ETS

Pořádá Evangelikální teologický seminář v Praze.